Soru:

Dünya Gücü Osmanlı 11. Osmanlı Devleti'nde 1453-1566 yılları ara- sinda görev yapan yirmi dört veziriazamdan ulema kökenli olan

Dünya Gücü Osmanlı
11. Osmanlı Devleti'nde 1453-1566 yılları ara-
sinda görev yapan yirmi dört veziriazamdan
ulema kökenli olan dördü hariç diğer yirmisi
devşirmelerden yetişmişti.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) İlmiye sınıfından gelenler de veziriazam
olabilmiştir.
B) Osmanlı yönetiminde devşirmeler etkin-
dir.
C) Azınlıkların devlete bağlılığı artırılmaya
çalışılmıştır.
D) Veziriazamlar çoğunlukla gayrimüslimdir.
E) Enderun'da yetişenlerin idarede etkinliği
daha fazladır.

Dünya Gücü Osmanlı 11. Osmanlı Devleti'nde 1453-1566 yılları ara- sinda görev yapan yirmi dört veziriazamdan ulema kökenli olan dördü hariç diğer yirmisi devşirmelerden yetişmişti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) İlmiye sınıfından gelenler de veziriazam olabilmiştir. B) Osmanlı yönetiminde devşirmeler etkin- dir. C) Azınlıkların devlete bağlılığı artırılmaya çalışılmıştır. D) Veziriazamlar çoğunlukla gayrimüslimdir. E) Enderun'da yetişenlerin idarede etkinliği daha fazladır.