Soru:

XVIL 1. Osmanlı Devleti'nde; 1. Ulufelerin ayarı doçuk akçelerle-denmesi, Halkın ağir vergi yük altindar ezilmesi, III. Anadolu'da medrese Ogrencilerinin eşkiyalığa baglo- ması gelişmelerinden hangile

XVIL
1. Osmanlı Devleti'nde;
1. Ulufelerin ayarı doçuk akçelerle-denmesi,
Halkın ağir vergi yük altindar ezilmesi,
III. Anadolu'da medrese Ogrencilerinin eşkiyalığa baglo-
ması
gelişmelerinden hangilert cetat Isyanlarının çıkış se-
bepleri arasında gösterilebili?
A) Yalnız! B) Yalnız i olive 2
D) Ive Til Eyl ve III

XVIL 1. Osmanlı Devleti'nde; 1. Ulufelerin ayarı doçuk akçelerle-denmesi, Halkın ağir vergi yük altindar ezilmesi, III. Anadolu'da medrese Ogrencilerinin eşkiyalığa baglo- ması gelişmelerinden hangilert cetat Isyanlarının çıkış se- bepleri arasında gösterilebili? A) Yalnız! B) Yalnız i olive 2 D) Ive Til Eyl ve III