Soru:

durumlarından hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III 7. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi günümüze daha yakın gerçekleşmiştir? A) Ma

durumlarından hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II
D) Il ve III E) I, II ve III
7.
Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi günümüze
daha yakın gerçekleşmiştir?
A) Magara duvarlarına resimlerin çizilmesi
B) Anadolu'nun tarihi devirlere başlaması
C) Atin evcilleştirilmesi
D) Tüketici toplumdan üretici topluma geçilmesi
E) Sümerlerin yazıyticad etmesi

durumlarından hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III 7. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi günümüze daha yakın gerçekleşmiştir? A) Magara duvarlarına resimlerin çizilmesi B) Anadolu'nun tarihi devirlere başlaması C) Atin evcilleştirilmesi D) Tüketici toplumdan üretici topluma geçilmesi E) Sümerlerin yazıyticad etmesi