Soru:

E A) Aynı yüzyılda yaşamışlardır. BY Åşiklik geleneğinin temsilcisidirler. Eserlerinde tasavvufi konuları işlemişlerdir. D) Kend

E
A) Aynı yüzyılda yaşamışlardır.
BY Åşiklik geleneğinin temsilcisidirler.
Eserlerinde tasavvufi konuları işlemişlerdir.
D) Kendi dönemlerinde yeni bir edebiyat geleneği kur-
muşlardır.
E) Şiirlerinde devrin şartlarını ve yöneticileri eleştir-
mişlerdir.
1

E A) Aynı yüzyılda yaşamışlardır. BY Åşiklik geleneğinin temsilcisidirler. Eserlerinde tasavvufi konuları işlemişlerdir. D) Kendi dönemlerinde yeni bir edebiyat geleneği kur- muşlardır. E) Şiirlerinde devrin şartlarını ve yöneticileri eleştir- mişlerdir. 10. 7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Orta oyunu, halk edebiyatı nesir türlerindendir; için- de müzik, raks ve şarkılar bulunabilir. BY Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşan orta oyununda Kavuklu, Pişekâr, Zenne, Çelebi, Laz gibi tipler bulunur. e Orta oyununun kişiler ve bölümleri Karagözle ben- zerlik gösterir ancak Karagöz sahne değil, gölge oyunu olması yönüyle orta oyunundan ayrılır. D Orta oyunundan farklı olarak meddah, tek kişilik oyundur; meddah adı verilen kişinin taklitler yapa- rak hikâye anlatması ve bu hikâyeyi canlandırması esasına dayanır. Orta oyunu ve meddahta, oyunun canlandırıldığı yere palanga denir; her ikisinde de yeni dünya ve dükkân denilen basit dekorlar bulunur. karekök 8. İşte gidiyorum çeşmi siyahım Önümüze dağlar sıralansa da Sermayem derdimdir servetim âhim Karardıkça bahtım karalansa da dizeleriyle tanınan ---, günümüzde halk şiiri geleneğini devam ettirmiş, Pir Sultan Abdal'ın açtığı yolda yürümüştür. 1998'de dünyanın yaşayan üç büyük oza- hul edilen sanatci 2002'de yaşamını yitir-

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap