Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Geleneksel Türk Tiyatrosu Soruları

2.E
11.
Bölüm 5/Yazım Kuralları
4.
Dergi
Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı ya-
pılmıştır?
A Yine de önerdiği o kitapların hiçbirini almadım.
B) Daha önce gönderdiği kitap, raflarda bir yerde
duruyordu.
Yalnız mektep kitaplarıyle kalmayarak daha
başka kitaplar da okumaya başlamıştı.
D) Ben de yardımcı kitaplarla onun yazdıklarını
anlamak için çabalıyordum.
Sanki birbirimizin sesini duysak bu kutsal an-
laşma bozulacaktı.
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
2.E 11. Bölüm 5/Yazım Kuralları 4. Dergi Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı ya- pılmıştır? A Yine de önerdiği o kitapların hiçbirini almadım. B) Daha önce gönderdiği kitap, raflarda bir yerde duruyordu. Yalnız mektep kitaplarıyle kalmayarak daha başka kitaplar da okumaya başlamıştı. D) Ben de yardımcı kitaplarla onun yazdıklarını anlamak için çabalıyordum. Sanki birbirimizin sesini duysak bu kutsal an- laşma bozulacaktı.
13. Aşağıdakilerin hangisinde Karagöz ve orta
oyunundaki kişilerle ilgili olarak verilen bilgi
yanlıştır?
A) Arnavut, Acem, Arap: Anadolu dışından gelen
bahçıvan, arabacı, celep gibi kişiler
B) Laz, Kastamonulu, Kayserili: Kayıkçı, odun-
cu, tüccar gibi, Anadolulu kişiler
C) Çelebi, Tiryaki, Beberuhi: Olağanüstü kişi ve
yaratıklar
D) Efe, Matiz, Tuzsuz, Külhanbeyi: Sarhoş ve
kabadayılar
E) Rum, Frenk, Ermeni, Yahudi: Müslüman ol-
mayan doktor, kuyumcu gibi kişiler
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
13. Aşağıdakilerin hangisinde Karagöz ve orta oyunundaki kişilerle ilgili olarak verilen bilgi yanlıştır? A) Arnavut, Acem, Arap: Anadolu dışından gelen bahçıvan, arabacı, celep gibi kişiler B) Laz, Kastamonulu, Kayserili: Kayıkçı, odun- cu, tüccar gibi, Anadolulu kişiler C) Çelebi, Tiryaki, Beberuhi: Olağanüstü kişi ve yaratıklar D) Efe, Matiz, Tuzsuz, Külhanbeyi: Sarhoş ve kabadayılar E) Rum, Frenk, Ermeni, Yahudi: Müslüman ol- mayan doktor, kuyumcu gibi kişiler
9. Karagöz oyununda mukaddime bölümüyle oyun
başlar. Perdeye önce Karagöz gelir ve bir semai
1
okur. Muhavere bölümü, Karagöz ve Hacivat ara-
||
sında geçen diyalogtan ve söz komiğine dayalı yan-
yanlış anlamalardan oluşur. Fasıl bölümü asıl olay
örgüsünün yer aldığı bölümdür. Bu bölümde Ka-
ragöz ve Hacivat'tan başka pek çok oyun kişisi
oyuna katılır. Bitiş bölümü ise diğer bölümlere na-
zaran daha kısadır. Seyirciden olası kusurlar için
IV
özür dilenir, kimi zaman oyundan çıkarılacak ders,
konuşma arasında verilir ve seyirci sonraki oyuna
V
davet edilir.
Bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
ESEN YAYINLARI
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
9. Karagöz oyununda mukaddime bölümüyle oyun başlar. Perdeye önce Karagöz gelir ve bir semai 1 okur. Muhavere bölümü, Karagöz ve Hacivat ara- || sında geçen diyalogtan ve söz komiğine dayalı yan- yanlış anlamalardan oluşur. Fasıl bölümü asıl olay örgüsünün yer aldığı bölümdür. Bu bölümde Ka- ragöz ve Hacivat'tan başka pek çok oyun kişisi oyuna katılır. Bitiş bölümü ise diğer bölümlere na- zaran daha kısadır. Seyirciden olası kusurlar için IV özür dilenir, kimi zaman oyundan çıkarılacak ders, konuşma arasında verilir ve seyirci sonraki oyuna V davet edilir. Bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ESEN YAYINLARI
2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tiyatro
türlerinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Yazılı bir metne dayanmaması
B) Doğaçlamanın önemli yer tutması
C) Sahne üzerinde canlandırılmaması
D) Dekor, kostüm gibi ögelerin hiç olmaması
E) Dramatik örgüde ve diyaloglarda yer yer ka-
lıplaşmaların görülmesi
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tiyatro türlerinin özellikleri arasında yer almaz? A) Yazılı bir metne dayanmaması B) Doğaçlamanın önemli yer tutması C) Sahne üzerinde canlandırılmaması D) Dekor, kostüm gibi ögelerin hiç olmaması E) Dramatik örgüde ve diyaloglarda yer yer ka- lıplaşmaların görülmesi
A
A
10. L.: Demek şimdi yeksin?
__: Hayır dubarayım.
--- : Yahu, senin annenin de babanın da emlak akarları vardı.
_JI. : Annemin kulağı, babamın da burnu akardı.
___: Yani servet saman sahibiydiler.
___: Ne şerbet ne saman, bir şey kalmadı hepsini yedim.
___: Hanı hamamı da yedin mi?
___: Yedim, yalnız hamamın göbek taşını yiyemedim.
D) Pişekâr
Orta oyunundan alınmış bir diyalogda II numaralı yere gele-
çek olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karagöz
B) Meddah
A
E) İbiş
C) Kavuklu
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
A A 10. L.: Demek şimdi yeksin? __: Hayır dubarayım. --- : Yahu, senin annenin de babanın da emlak akarları vardı. _JI. : Annemin kulağı, babamın da burnu akardı. ___: Yani servet saman sahibiydiler. ___: Ne şerbet ne saman, bir şey kalmadı hepsini yedim. ___: Hanı hamamı da yedin mi? ___: Yedim, yalnız hamamın göbek taşını yiyemedim. D) Pişekâr Orta oyunundan alınmış bir diyalogda II numaralı yere gele- çek olan aşağıdakilerden hangisidir? A) Karagöz B) Meddah A E) İbiş C) Kavuklu
13. (1) Orta oyunu, geniş kadrolu ve çalgılı oyun özelliği gös-
terse de alkış, sadece sahneye giren oyuncuları haber
verme sırasında kullanılır. (II) Bu oyundaki kişiler, Ka-
ragöz oyunundan farklı olarak karakter özelliği gösterir.
(1) Bu kişiler; başta kendisine söylenen sözleri yanlış
anlayan, okumamış kesimi temsil eden Kavuklu; eği-
tim görmüş, görgü kurallarına uyan, aydın kesimi tem-
sil eden Pişekâr olmak üzere Zenne, Yahudi, Acem,
Rumelili, şeklinde sıralanabilir. (IV) Oyun, herhangi bir
yerde kolaylıkla hazırlanan ve "palanga" adı verilen bir
alanda oynanır. (V) Oyunda ev olarak kullanılan "yeni
dünya" ve iş yeri olarak kullanılan ve "dükkân" mekân
olarak kullanılır.
1
Hamame Yusufu Züleyha
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Ahmet Cemil, Hüseyin Nazr
yazarlık yapmaya başlar. Bu
hakikat arasında birleşir; romm
sim ise burasıdır. Tabiri caizse
baz gibi ileri-geri hareketlerle
ucu hayale, diğer yüzü ise ha
başında hayallere tutunan Ahm
leştiğinde hakikat safhasına ge
Bu parçada söz edilen roma
gisidir?
Mai ve Siyah
C) Yaban
B
D
E) Ferda-yi Ga.
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
13. (1) Orta oyunu, geniş kadrolu ve çalgılı oyun özelliği gös- terse de alkış, sadece sahneye giren oyuncuları haber verme sırasında kullanılır. (II) Bu oyundaki kişiler, Ka- ragöz oyunundan farklı olarak karakter özelliği gösterir. (1) Bu kişiler; başta kendisine söylenen sözleri yanlış anlayan, okumamış kesimi temsil eden Kavuklu; eği- tim görmüş, görgü kurallarına uyan, aydın kesimi tem- sil eden Pişekâr olmak üzere Zenne, Yahudi, Acem, Rumelili, şeklinde sıralanabilir. (IV) Oyun, herhangi bir yerde kolaylıkla hazırlanan ve "palanga" adı verilen bir alanda oynanır. (V) Oyunda ev olarak kullanılan "yeni dünya" ve iş yeri olarak kullanılan ve "dükkân" mekân olarak kullanılır. 1 Hamame Yusufu Züleyha Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V Ahmet Cemil, Hüseyin Nazr yazarlık yapmaya başlar. Bu hakikat arasında birleşir; romm sim ise burasıdır. Tabiri caizse baz gibi ileri-geri hareketlerle ucu hayale, diğer yüzü ise ha başında hayallere tutunan Ahm leştiğinde hakikat safhasına ge Bu parçada söz edilen roma gisidir? Mai ve Siyah C) Yaban B D E) Ferda-yi Ga.
PALME
YAYINEVİ
e"
k
11. SINIF / KKS/003/23
7. (1) Âşık Garip ve Kerem, Anadolu'da "türkülü aşk
hikâyeleri" diye anılan sözlü ve ortak ürünlerin en tanınmış
kahramanlandır. (II) Çeşitli derlemeler biçiminde yazıya
geçirilerek taşbasması olarak yayımlanmış olan bu gibi
halk hikâyelerinin, eski destanların değişmesinden oluşan
birer anlatı türü olduğu kabul edilir. (III) Bütün yönleriyle
âşık geleneğinin özelliklerini yansıtan bu ürünlerde,
gerçekten yaşadıkları bilinen ya da yaşamış olduklarına
inanılan âşıkların romanlaştırılmış hayatları anlatılır! (IV) Bu
hikâyelerin içinde baş kahraman, âşık kişiliğiyle sürdürür
serüveni. (V) Metni süsleyen şiirler, serüvenleri anlatılan
âşıkın şiirleri, diye kabul edilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
yazım yanlışı yoktur?
(A) I ve Il
D) Ill ye lv
B) I ve III
C) Il ve v
V
E) IV ve V
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
PALME YAYINEVİ e" k 11. SINIF / KKS/003/23 7. (1) Âşık Garip ve Kerem, Anadolu'da "türkülü aşk hikâyeleri" diye anılan sözlü ve ortak ürünlerin en tanınmış kahramanlandır. (II) Çeşitli derlemeler biçiminde yazıya geçirilerek taşbasması olarak yayımlanmış olan bu gibi halk hikâyelerinin, eski destanların değişmesinden oluşan birer anlatı türü olduğu kabul edilir. (III) Bütün yönleriyle âşık geleneğinin özelliklerini yansıtan bu ürünlerde, gerçekten yaşadıkları bilinen ya da yaşamış olduklarına inanılan âşıkların romanlaştırılmış hayatları anlatılır! (IV) Bu hikâyelerin içinde baş kahraman, âşık kişiliğiyle sürdürür serüveni. (V) Metni süsleyen şiirler, serüvenleri anlatılan âşıkın şiirleri, diye kabul edilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? (A) I ve Il D) Ill ye lv B) I ve III C) Il ve v V E) IV ve V
22. (1) Çocuklar ve hayvanlar arasında özel bir ilişki vardır.
(II) Yetişkin insanların dünyasında fazla söz hakları olma-
dığı için birbirlerinin dillerinden iyi anlamalarıdır bunun
sebebi belki de. (III) Bir hayvana evini açmak; aslın-
da çocuğun zaman geçireceği bir arkadaşını, dostunu
eve davet etmekten farksızdır, (IV) En yaramaz denen
çocukların bir kedinin yanında kedi gibi sakinleştiğine
ve kuyruğunu çekerek oynayan bebeğe kedinin tepki
vermediğine şahit oldum çünkü onlar az önce sözünü
ettiğim gibi birbirlerini samimi birer arkadaş, dost olarak
görüyorlar. (V) Şehir hayatında hayvanlarla bu tür yakın
ilişkiler sadece hayvan sahiplenerek mümkün oluyor.
en min
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra "Ancak önce iyice düsünmek, evcil hayvanların
çocuklar için hedive değil aileye katılan birer birey olduğu-
nu bilerek bu sahiplenme sorumluluğunu almak gerekir."
ONGSözü getirilmelidir?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
22. (1) Çocuklar ve hayvanlar arasında özel bir ilişki vardır. (II) Yetişkin insanların dünyasında fazla söz hakları olma- dığı için birbirlerinin dillerinden iyi anlamalarıdır bunun sebebi belki de. (III) Bir hayvana evini açmak; aslın- da çocuğun zaman geçireceği bir arkadaşını, dostunu eve davet etmekten farksızdır, (IV) En yaramaz denen çocukların bir kedinin yanında kedi gibi sakinleştiğine ve kuyruğunu çekerek oynayan bebeğe kedinin tepki vermediğine şahit oldum çünkü onlar az önce sözünü ettiğim gibi birbirlerini samimi birer arkadaş, dost olarak görüyorlar. (V) Şehir hayatında hayvanlarla bu tür yakın ilişkiler sadece hayvan sahiplenerek mümkün oluyor. en min Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Ancak önce iyice düsünmek, evcil hayvanların çocuklar için hedive değil aileye katılan birer birey olduğu- nu bilerek bu sahiplenme sorumluluğunu almak gerekir." ONGSözü getirilmelidir? A) V B) IV C) III D) II E) I
8.
Tarihi Sagalassos kenti kazılarında ortaya çıkarılan, aslan
ayağı üzerine monte edilmiş güneş saatinin sadece gündüz
vakitlerini gösterebiliyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangi-
sinden kaynaklanmaktadır?
A) Yüklemin bileşik yapılı olmasından
B) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından
C) Tamlayan ekinin gereksiz kullanılmasından
D) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasından
E) Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılmasından
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
8. Tarihi Sagalassos kenti kazılarında ortaya çıkarılan, aslan ayağı üzerine monte edilmiş güneş saatinin sadece gündüz vakitlerini gösterebiliyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangi- sinden kaynaklanmaktadır? A) Yüklemin bileşik yapılı olmasından B) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından C) Tamlayan ekinin gereksiz kullanılmasından D) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasından E) Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılmasından
4. 1. Bu oyun, tasvir denilen birtakım şekillerin (in-
san, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandı-
rılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılması te-
meline dayalıdır.
II. İslam dünyasında 11. yüzyılda sözü edilmeye
başlanan bu oyuna gölge hayali denmiştir.
III. Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oyna-
nan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik,
raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyun-
dur.
IV. Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhurî
gibi adlarla da anılmıştır.
V. Oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana
palanga denir.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri
orta oyunu ile ilgili değildir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
D) III. ve V.
C) III. ve IV.
E) IV. ve V.
I. Arzbârdan sonra tekerleme baslar: tokorla
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
4. 1. Bu oyun, tasvir denilen birtakım şekillerin (in- san, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandı- rılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılması te- meline dayalıdır. II. İslam dünyasında 11. yüzyılda sözü edilmeye başlanan bu oyuna gölge hayali denmiştir. III. Çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oyna- nan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyun- dur. IV. Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhurî gibi adlarla da anılmıştır. V. Oyunun oynandığı yuvarlak veya oval alana palanga denir. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri orta oyunu ile ilgili değildir? A) I. ve II. B) II. ve III. D) III. ve V. C) III. ve IV. E) IV. ve V. I. Arzbârdan sonra tekerleme baslar: tokorla
6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tiyatro sahnesinde kullanılan eşyaya aksesuar de-
nir.
B) Karagöz oyununda zengin, mirasyedi, çıtkırıldım, İs-
tanbul ağzıyla konuşan tip Himmet'tir.
C) Tuzsuz Deli Bekir, gölge oyununda kaba ve argo ko-
nuşmalarıyla, naralarıyla tanınan zorba bir tiptir.
D) Balama, Frenk, Acem, Laz orta oyununun oyuncu
tiplerindendir.
E) Meddah, tek kişilik gösteri olan geleneksel Türk tiyat-
rosu türüdür.
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tiyatro sahnesinde kullanılan eşyaya aksesuar de- nir. B) Karagöz oyununda zengin, mirasyedi, çıtkırıldım, İs- tanbul ağzıyla konuşan tip Himmet'tir. C) Tuzsuz Deli Bekir, gölge oyununda kaba ve argo ko- nuşmalarıyla, naralarıyla tanınan zorba bir tiptir. D) Balama, Frenk, Acem, Laz orta oyununun oyuncu tiplerindendir. E) Meddah, tek kişilik gösteri olan geleneksel Türk tiyat- rosu türüdür.
8.
I. Yine olan olmuş, eleştirilerinde endazeyi kaçırmıştı.
II.
III.
IV.
V.
TYT / Türkçe
Bu sene de güzel sonuçlar alacağını umuyoruz.
Dergimizin son sayısında senin yazılarına da
yer verebilirim.
Yeni projemizde ailelerin keyifli vakitler
geçireceği alanlar yaratmayı planlıyoruz.
Arzu ederseniz önümüzdeki hafta bizim
yazlığa gidelim.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlam
özelliklerinden hangisi yoktur?
A) Tasarı
B) Abartı
D) Öneri
V
D
K
C) Beklenti
E Varsayım
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
8. I. Yine olan olmuş, eleştirilerinde endazeyi kaçırmıştı. II. III. IV. V. TYT / Türkçe Bu sene de güzel sonuçlar alacağını umuyoruz. Dergimizin son sayısında senin yazılarına da yer verebilirim. Yeni projemizde ailelerin keyifli vakitler geçireceği alanlar yaratmayı planlıyoruz. Arzu ederseniz önümüzdeki hafta bizim yazlığa gidelim. Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi yoktur? A) Tasarı B) Abartı D) Öneri V D K C) Beklenti E Varsayım
B
18. Elindeki pastavla oyun alanına girip seyircileri selamla-
yıp oyunun adını söyleyerek oyunu başlatırdı.
pas
Genellikle saray ağzını ve Farsça sözcüklerle bezenmiş
elit bir dil kullanırdı.
Sırtında çevresi kürklü bir cübbe altında çakşır, ayakla-
rinda sarı mest) başında dört dilimli bir şapka bulunurdu.
Her zaman içten pazarlık, arabulucu kavgaları yatıştı-
ran, dargınların arasını bulan, ölçülü, ağırbaşlı kusurları
gördüğü zaman dilini tutabilen kişidir.
Verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisine aittir?
Karagöz
DY Meddah
for
O
Çelebi
0 Kavuklu
EPişekâr
hac
blogg
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
B 18. Elindeki pastavla oyun alanına girip seyircileri selamla- yıp oyunun adını söyleyerek oyunu başlatırdı. pas Genellikle saray ağzını ve Farsça sözcüklerle bezenmiş elit bir dil kullanırdı. Sırtında çevresi kürklü bir cübbe altında çakşır, ayakla- rinda sarı mest) başında dört dilimli bir şapka bulunurdu. Her zaman içten pazarlık, arabulucu kavgaları yatıştı- ran, dargınların arasını bulan, ölçülü, ağırbaşlı kusurları gördüğü zaman dilini tutabilen kişidir. Verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisine aittir? Karagöz DY Meddah for O Çelebi 0 Kavuklu EPişekâr hac blogg
11. İlkin müzikle boş perdede "göstermelik" adı verilen ve
çoğu kez oyunun konusuyla ilgisi olmayan bir görün-
tü sergilenir. Bu manzara ya da görüntü (bir saksıda li-
de mon ağacı, vakvak ağacı, hayat ağacı vb.), izleyiciyi
isuboyuna hazırlamayı amaçlayan bir "gong" işlevini yeri-
ne getirmektedir. Göstermelik, "nareke" adında bir ka-
mış düdüğünün cırlak sesiyle kaldırılır. Daha sonra te-
ou fin nağmesine uygun hareketlerle perdenin seyirciye
göre solundan Hacivat gelir ve bir "semai" okur. Se-
mai bitince "Off... Hay Hak!" diyerek perde gazeline
geçer. Bu bölümün en önemli ögelerinden biri, bu per-
de gazelidir.
Hnevia
SHUIDPR de-
Bu parçada Karagöz oyununun söz edilen bölümü
aşağıdakilerden hangisidir?
EXCELLENT
Diagn
A) Fasil
Nie
B) Mukaddime
D) Bitiş
bem
lille
C) Muhavere
E) Döşeme Süreya
inlye (0
sestomA (A
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
11. İlkin müzikle boş perdede "göstermelik" adı verilen ve çoğu kez oyunun konusuyla ilgisi olmayan bir görün- tü sergilenir. Bu manzara ya da görüntü (bir saksıda li- de mon ağacı, vakvak ağacı, hayat ağacı vb.), izleyiciyi isuboyuna hazırlamayı amaçlayan bir "gong" işlevini yeri- ne getirmektedir. Göstermelik, "nareke" adında bir ka- mış düdüğünün cırlak sesiyle kaldırılır. Daha sonra te- ou fin nağmesine uygun hareketlerle perdenin seyirciye göre solundan Hacivat gelir ve bir "semai" okur. Se- mai bitince "Off... Hay Hak!" diyerek perde gazeline geçer. Bu bölümün en önemli ögelerinden biri, bu per- de gazelidir. Hnevia SHUIDPR de- Bu parçada Karagöz oyununun söz edilen bölümü aşağıdakilerden hangisidir? EXCELLENT Diagn A) Fasil Nie B) Mukaddime D) Bitiş bem lille C) Muhavere E) Döşeme Süreya inlye (0 sestomA (A
09:11 23 Mart Per
X
Ady. Ja... ha.igine zarf (penrtec) yoktur?
A) Gözlerim güldükçe derinliklere
Elbette dağılır bir gün bu duman
B) O tufan gününden beri tutuştum
Hani, terk edilmiş, unutulmuştum
C) Dostların kapısı kapanır bir bir
Uzak bir köşeye bürünür yarın
elbette?
D) Akşam, bakışlarında yeşeren sihirli bir gül
Sabah, yanaklarından süzülen âb-ı hayat
E) Bekliyorum hiç bitmeyen baharı
Bin ömrüm olsa da yine beklerim
%49
k
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
09:11 23 Mart Per X Ady. Ja... ha.igine zarf (penrtec) yoktur? A) Gözlerim güldükçe derinliklere Elbette dağılır bir gün bu duman B) O tufan gününden beri tutuştum Hani, terk edilmiş, unutulmuştum C) Dostların kapısı kapanır bir bir Uzak bir köşeye bürünür yarın elbette? D) Akşam, bakışlarında yeşeren sihirli bir gül Sabah, yanaklarından süzülen âb-ı hayat E) Bekliyorum hiç bitmeyen baharı Bin ömrüm olsa da yine beklerim %49 k
R
7. (1) Orta oyunu, geleneksel halk tiyatrosunun önemli
temaşa sanatlarından biridir. (II) Temel karakterleri
Kavuklu ve Pişekâr olan, açık alanda halkın ortasında
yazılı bir metin çerçevesinde oynanan bir oyundur.
(III) Oyunda etkileyiciliği artırmak ve izleyicileri coşturmak
için müzikal unsurlara yer verilir. (IV) Karagöz oyununun
sahneye dökülmüş şekli olarak da bilinir. (V) Toplumun
ve bireyin günlük problemlerini yansıtan oyun, eleştiri
penceresinden bakılan bir komedi türüdür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Geleneksel Türk Tiyatrosu
R 7. (1) Orta oyunu, geleneksel halk tiyatrosunun önemli temaşa sanatlarından biridir. (II) Temel karakterleri Kavuklu ve Pişekâr olan, açık alanda halkın ortasında yazılı bir metin çerçevesinde oynanan bir oyundur. (III) Oyunda etkileyiciliği artırmak ve izleyicileri coşturmak için müzikal unsurlara yer verilir. (IV) Karagöz oyununun sahneye dökülmüş şekli olarak da bilinir. (V) Toplumun ve bireyin günlük problemlerini yansıtan oyun, eleştiri penceresinden bakılan bir komedi türüdür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V Diğer sayfaya geçiniz.