Soru:

E) Çin esaretine düşen Türk boylarının sık sık isyan etmelerinden Hz. Ebubekir'in halifeliğinin ilk yıllarında fetih hareketleri

E) Çin esaretine düşen Türk boylarının sık sık isyan
etmelerinden
Hz. Ebubekir'in halifeliğinin ilk yıllarında fetih
hareketleri yavaşlamıştır.
Hz. Ali'nin halifeliği döneminde ise fetih hare-
ketleri durmuştur.
Hz. Ebubekir ve Hz. Ali dönemlerinde fetihlerin ya-
vaşlamasının veya durmasının temel nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Ekonomik gelirlerin azalması
B) İçte olumsuz gelişmelerin yaşanması
C) Donanmanın kurulmamış olması
D) Halifelerin seçimle belirlenmesi
E) Ordugâh şehirlerin bulunmaması

E) Çin esaretine düşen Türk boylarının sık sık isyan etmelerinden Hz. Ebubekir'in halifeliğinin ilk yıllarında fetih hareketleri yavaşlamıştır. Hz. Ali'nin halifeliği döneminde ise fetih hare- ketleri durmuştur. Hz. Ebubekir ve Hz. Ali dönemlerinde fetihlerin ya- vaşlamasının veya durmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik gelirlerin azalması B) İçte olumsuz gelişmelerin yaşanması C) Donanmanın kurulmamış olması D) Halifelerin seçimle belirlenmesi E) Ordugâh şehirlerin bulunmaması