Soru:

E) Fenikelilerin önceliği ticarl hayata vermelen yargılarınd: A) Yalnız 1 tongus TBMM D ması için devletin açıldığ run yur 1856'

E) Fenikelilerin önceliği ticarl hayata vermelen
yargılarınd:
A) Yalnız 1
tongus
TBMM D
ması için
devletin
açıldığ
run yur
1856'da ilan edilen Islahat Fermanı, hukuki açıdan Tan-
zimat Fermanı'yla benzerlik göstermektedir. Bu ferman-
la gayrimüslimlerin haklarının kanuni güvence altına
alınması ve onların Müslümanlarla eşit tutulması amaç-
lanmıştır. Oysa bu dönemde Rusya'daki Yahudiler ve
Katoliklerin temel hak ve hürriyetleri Osmanlı Devleti'n-
dekl azınlıklara göre son derece kısıtlıydı. Avusturya,
Osmanlıdakine benzer eşit hakları kendi ülkesi için teh-
likeli buluyordu. Fransızlar ise Osmanlı ülkesinde ya-
şayan azınlıklardan sadece Katoliklerin hakları ile ilgi-
leniyordu. Ingilizler ise bu konuda daha samimi görün-
se de sömürgelerindeki yerli halklara bu tür haklari ta-
nimamıştı.
Aşağ
ayakl
A) Işg
ka
B)
C
li
C)
Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
D)
E
A) Osmanlı bu dönemde kendi halklarına geniş haklar
vermiştir.
B) Ruslar Osmanlıdaki azınlık haklarını bahane etme-
lerine karşın aynı uygulamaları kendi halklarına uy-
gulamamıştır.
C) Yabancı devletler by olayda iki yüzlü bir politika iz-
lemiştir.
P) Ingilizler kendi halklarına hukuki açıdan hakları Os-
manlıdan daha önce vermiştir.
E) Avusturya, Osmanlının vermiş olduğu hakları uygu-
lamanın imparatorluğu zor durumda bırakacağını
düşünmüştür.
12
AN

E) Fenikelilerin önceliği ticarl hayata vermelen yargılarınd: A) Yalnız 1 tongus TBMM D ması için devletin açıldığ run yur 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı, hukuki açıdan Tan- zimat Fermanı'yla benzerlik göstermektedir. Bu ferman- la gayrimüslimlerin haklarının kanuni güvence altına alınması ve onların Müslümanlarla eşit tutulması amaç- lanmıştır. Oysa bu dönemde Rusya'daki Yahudiler ve Katoliklerin temel hak ve hürriyetleri Osmanlı Devleti'n- dekl azınlıklara göre son derece kısıtlıydı. Avusturya, Osmanlıdakine benzer eşit hakları kendi ülkesi için teh- likeli buluyordu. Fransızlar ise Osmanlı ülkesinde ya- şayan azınlıklardan sadece Katoliklerin hakları ile ilgi- leniyordu. Ingilizler ise bu konuda daha samimi görün- se de sömürgelerindeki yerli halklara bu tür haklari ta- nimamıştı. Aşağ ayakl A) Işg ka B) C li C) Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? D) E A) Osmanlı bu dönemde kendi halklarına geniş haklar vermiştir. B) Ruslar Osmanlıdaki azınlık haklarını bahane etme- lerine karşın aynı uygulamaları kendi halklarına uy- gulamamıştır. C) Yabancı devletler by olayda iki yüzlü bir politika iz- lemiştir. P) Ingilizler kendi halklarına hukuki açıdan hakları Os- manlıdan daha önce vermiştir. E) Avusturya, Osmanlının vermiş olduğu hakları uygu- lamanın imparatorluğu zor durumda bırakacağını düşünmüştür. 12 AN