Soru:

E) gibi ge C) Yalnız III 1, II ve III /benimhocam Bu bild meleri A) SIN ne aşağıdaki dev- C) Avusturya sya 15. Aşağıdakilerden h

E)
gibi ge
C) Yalnız III
1, II ve III
/benimhocam
Bu bild
meleri
A) SIN
ne aşağıdaki dev-
C) Avusturya
sya
15. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı
Devleti üzerindeki etkileri arasında gösterilemez?
AX Ülke ekonomisinin dışa bağımlı hâle gelmesine
B) İthalata dayalı tüketimin yaygınlaşması
Camul madde ihracatının artması
DI Avrupa ile olan ticari rekabet gücünün azalması
E) Lonca teşkilatının öneminin artması
3. Bi

E) gibi ge C) Yalnız III 1, II ve III /benimhocam Bu bild meleri A) SIN ne aşağıdaki dev- C) Avusturya sya 15. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri arasında gösterilemez? AX Ülke ekonomisinin dışa bağımlı hâle gelmesine B) İthalata dayalı tüketimin yaygınlaşması Camul madde ihracatının artması DI Avrupa ile olan ticari rekabet gücünün azalması E) Lonca teşkilatının öneminin artması 3. Bi