Soru:

E) Meclis-i Mebusan 9. Ahmet: Osmanlı Devleti'nde sanayileşmeyi yürütecek perso- neli yetiştirmek amacıyla 1860'da kurulmuştur.

E) Meclis-i Mebusan
9.
Ahmet: Osmanlı Devleti'nde sanayileşmeyi yürütecek perso-
neli yetiştirmek amacıyla 1860'da kurulmuştur.
Elif: Bu kurumun sanayi eğitimi vermek, gümrük vergisini
artırmak, sergiler açmak ve esnaf içinde şirketleşmeyi sağla-
mak gibi görevleri vardır.
Bu diyalogda sözü edilen Osmanlı devlet kurumu aşağı-
dakilerden hangisidir?
Duyun-u Umumiye
B) Lonca Teşkilatı
C) Islah-1 Sanayi Komisyonu D) Sanayi Nefise Mektebi
E) Darülaceze
120

E) Meclis-i Mebusan 9. Ahmet: Osmanlı Devleti'nde sanayileşmeyi yürütecek perso- neli yetiştirmek amacıyla 1860'da kurulmuştur. Elif: Bu kurumun sanayi eğitimi vermek, gümrük vergisini artırmak, sergiler açmak ve esnaf içinde şirketleşmeyi sağla- mak gibi görevleri vardır. Bu diyalogda sözü edilen Osmanlı devlet kurumu aşağı- dakilerden hangisidir? Duyun-u Umumiye B) Lonca Teşkilatı C) Islah-1 Sanayi Komisyonu D) Sanayi Nefise Mektebi E) Darülaceze 120