Soru:

e -- t- 1- n e ni yl in 2. Osmanlı Devleti'nde modernleşme ko- nusunda açıklama yapan Abdurahman Öğretmen "Fransız İhtilali , Sa

e
--
t-
1-
n
e
ni
yl
in
2. Osmanlı Devleti'nde modernleşme ko-
nusunda açıklama yapan Abdurahman
Öğretmen "Fransız İhtilali
, Sanayi İn-
kılabı, kapitülasyonlar gibi dış etkenle-
(
rin yanı sıra iç etkenlerin zorlamasıyla
Osmanlı Devleti de kendisini değiştir-
me ihtiyacı duymuştur. Osmanlı Dev-
leti, yüzyıllarca Doğu medeniyetinin
en büyük temsilcisi olmasına rağmen
Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra
Avrupa medeniyetine yaklaşmıştır." ifa-
delerini kullanmıştır.
Aşağıda verilen örnekler içerisin-
den hangisinin Abdurahman Öğret-
men'in açıklamasını destekleyici dü-
zeyde olduğu söylenemez?
A) İstanbul, İzmir, Selanik gibi büyük B
şehirlerde bankalar, tren istasyon-
ları, hastaneler, postaneler, fabri-
kalar ve dıs ülke temsilciliklerinin
kurulması
4-
B) İstanbul'da elektriğin kullanılmasıyla
gündelik hayatta önemli değişiklik-
ler meydana geldi. Şehirde telefon,
telgraf ve tramvay kullanılmaya baş-
lanması
C) Devlet dairelerinde fes, pantolon ve
ceket giymenin zorunlu hâle getiril-
mesi
D) Kadın giyiminde süslü, dekolteli kı-
yafetler ile makyaj ürünlerinin kulla-
niminin artması
E) Dönemin diğer eğlencesi olarak ti-
yatroların "kumpanyalar' adıyla şe-
hirlerde gösteriler düzenlenmesi ve
böylece toplumda tiyatro kültürünün
oluşmaya başlaması

e -- t- 1- n e ni yl in 2. Osmanlı Devleti'nde modernleşme ko- nusunda açıklama yapan Abdurahman Öğretmen "Fransız İhtilali , Sanayi İn- kılabı, kapitülasyonlar gibi dış etkenle- ( rin yanı sıra iç etkenlerin zorlamasıyla Osmanlı Devleti de kendisini değiştir- me ihtiyacı duymuştur. Osmanlı Dev- leti, yüzyıllarca Doğu medeniyetinin en büyük temsilcisi olmasına rağmen Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra Avrupa medeniyetine yaklaşmıştır." ifa- delerini kullanmıştır. Aşağıda verilen örnekler içerisin- den hangisinin Abdurahman Öğret- men'in açıklamasını destekleyici dü- zeyde olduğu söylenemez? A) İstanbul, İzmir, Selanik gibi büyük B şehirlerde bankalar, tren istasyon- ları, hastaneler, postaneler, fabri- kalar ve dıs ülke temsilciliklerinin kurulması 4- B) İstanbul'da elektriğin kullanılmasıyla gündelik hayatta önemli değişiklik- ler meydana geldi. Şehirde telefon, telgraf ve tramvay kullanılmaya baş- lanması C) Devlet dairelerinde fes, pantolon ve ceket giymenin zorunlu hâle getiril- mesi D) Kadın giyiminde süslü, dekolteli kı- yafetler ile makyaj ürünlerinin kulla- niminin artması E) Dönemin diğer eğlencesi olarak ti- yatroların "kumpanyalar' adıyla şe- hirlerde gösteriler düzenlenmesi ve böylece toplumda tiyatro kültürünün oluşmaya başlaması