Soru:

ea powe jejger bu 00% ujed jej 3. deneme TÜRK DİLİ VE EDEBİ SOSYAL BİLİMLER – 27. 25. İlk Çağ uygarlıklarından, Sümer krali Urga

ea
powe
jejger bu
00% ujed
jej
3. deneme
TÜRK DİLİ VE EDEBİ
SOSYAL BİLİMLER –
27.
25. İlk Çağ uygarlıklarından,
Sümer krali Urgakina büyücülüğü ve devlete
isyanı engellemek için kanunlar yapmış,
Babil hükümdarı Hammurabi "kısas"
esasına dayalı katı kanunla

ea powe jejger bu 00% ujed jej 3. deneme TÜRK DİLİ VE EDEBİ SOSYAL BİLİMLER – 27. 25. İlk Çağ uygarlıklarından, Sümer krali Urgakina büyücülüğü ve devlete isyanı engellemek için kanunlar yapmış, Babil hükümdarı Hammurabi "kısas" esasına dayalı katı kanunlarla bir anayasa hazırlamıştır. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Babilliler, Sümerlere göre daha insancıl kanun- lar yapmışlardır. B) Sümerliler ile Babiller siyasi ilişkilerde bulun- muştur. C) Babillerde toplum sınıfsal bir yapıya ayrılmıştır. D) Sümerlilerde sihir yapma serbest bırakılmıştır. ET Urgakina toplumsal düzeni korumaya çalış- miştir.

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap