Soru:

Ed-Sos-1 A 27. Hz. Ömer, halife olunca kurduğu bir heyetle ülke yönetimi ile ilgili meseleleri istişare ederek kararlaştırmıştır

Ed-Sos-1
A
27. Hz. Ömer, halife olunca kurduğu bir heyetle ülke yönetimi
ile ilgili meseleleri istişare ederek kararlaştırmıştır. Kureyş
ileri gelenlerine savaş ganimetlerinden daha fazla hisse
verilmesi uygulamasını durdurmuştur. Savaşlarda geni-
met olarak alınan taşınmaz malların, "Onlarda gelecek
kuşakların da hakları var diye.", gaziler arasında paylaşıl-
masini men etmiştir. Valilerin ve vergi memurlarının doğru
ve adaletle iş görmelerini sağlamak için vilayetlere mü-
fettişler yollayarak halkın şikâyetlerini dinletmiştir. Kendisi
de hac mevsimlerinde her yandan Mekke'ye gelen bazı
kişileri yanına çağırtıp bölgelerindeki devlet memurları-
nin durumlarını sormuştur. Nitekim Sa'd b. Ebi Vakkas'ı,
Kûfe'ye vali atamış fakat halk ondan memnun olmayınca
hemen görevinden almıştır.
Buna göre Hz. Ömer Dönemi ile ilgili;
1. adaletli bir yönetim yapısı oluşturulmaya çalışıldığı,
1. mevali politikasının uygulandığı,
III
. kurumsallaşmada kültürel ihtiyacların ön planda tutul-
duğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve 11
D) I ve III
E) I, II ve III

Ed-Sos-1 A 27. Hz. Ömer, halife olunca kurduğu bir heyetle ülke yönetimi ile ilgili meseleleri istişare ederek kararlaştırmıştır. Kureyş ileri gelenlerine savaş ganimetlerinden daha fazla hisse verilmesi uygulamasını durdurmuştur. Savaşlarda geni- met olarak alınan taşınmaz malların, "Onlarda gelecek kuşakların da hakları var diye.", gaziler arasında paylaşıl- masini men etmiştir. Valilerin ve vergi memurlarının doğru ve adaletle iş görmelerini sağlamak için vilayetlere mü- fettişler yollayarak halkın şikâyetlerini dinletmiştir. Kendisi de hac mevsimlerinde her yandan Mekke'ye gelen bazı kişileri yanına çağırtıp bölgelerindeki devlet memurları- nin durumlarını sormuştur. Nitekim Sa'd b. Ebi Vakkas'ı, Kûfe'ye vali atamış fakat halk ondan memnun olmayınca hemen görevinden almıştır. Buna göre Hz. Ömer Dönemi ile ilgili; 1. adaletli bir yönetim yapısı oluşturulmaya çalışıldığı, 1. mevali politikasının uygulandığı, III . kurumsallaşmada kültürel ihtiyacların ön planda tutul- duğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve 11 D) I ve III E) I, II ve III