Soru:

ede siyle nin 39 16. Abbasilerin aşağıdaki uygulamalarından hangisi Emevilerden farklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarının

ede
siyle
nin
39
16. Abbasilerin aşağıdaki uygulamalarından hangisi
Emevilerden farklı bir yönetim anlayışına sahip
olduklarının göstergesidir?
A) Cihat politikasını uygulamaları
B) Saltanat sistemini benimsemeleri
C) Iranlı ve Türklerden devlet yönetiminde yararlanmaları
D) Bizans'a karşı askerî hareketlere girişmeleri
E) Halifeyi dinî ve siyasi otorite olarak görmeleri

ede siyle nin 39 16. Abbasilerin aşağıdaki uygulamalarından hangisi Emevilerden farklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarının göstergesidir? A) Cihat politikasını uygulamaları B) Saltanat sistemini benimsemeleri C) Iranlı ve Türklerden devlet yönetiminde yararlanmaları D) Bizans'a karşı askerî hareketlere girişmeleri E) Halifeyi dinî ve siyasi otorite olarak görmeleri