Soru:

EGITIM KURUMLARI 2. Abbasi halifeleri ülke topraklarını zamanla Tavait-i Mülük adı verilen yönetim birimlerine ayırmış ve burala

EGITIM
KURUMLARI
2.
Abbasi halifeleri ülke topraklarını zamanla Tavait-i Mülük
adı verilen yönetim birimlerine ayırmış ve buraların başı-
na emirü'l-umera adı verilen komutan valileri yollamıştır.
Emirü'l-umeralar görev yaptıkları eyaletleri iç işlerinde
serbest olarak yönetmişlerdir
.
Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili aşağıdaki tespitler-
den hangisi yapılabilir?
Yönetim
daha demokratik bir hâle getirilmiştir.
B) Halifelerin eyaletler üzerindeki nüfuzu tamamen sona
ermiştir.
C) Sinuların daha hızlı genişlemesine uygun bir siyasi
yapılanmaya geçilmiştir.
D) Devletin yönetim ve askerî alanla ilgili her türlü işi
farklı birimlerin kontrolüne bırakılmıştır.
E) Merkeziyetçi devlet yapısından uzaklaşılmıştır.

EGITIM KURUMLARI 2. Abbasi halifeleri ülke topraklarını zamanla Tavait-i Mülük adı verilen yönetim birimlerine ayırmış ve buraların başı- na emirü'l-umera adı verilen komutan valileri yollamıştır. Emirü'l-umeralar görev yaptıkları eyaletleri iç işlerinde serbest olarak yönetmişlerdir . Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili aşağıdaki tespitler- den hangisi yapılabilir? Yönetim daha demokratik bir hâle getirilmiştir. B) Halifelerin eyaletler üzerindeki nüfuzu tamamen sona ermiştir. C) Sinuların daha hızlı genişlemesine uygun bir siyasi yapılanmaya geçilmiştir. D) Devletin yönetim ve askerî alanla ilgili her türlü işi farklı birimlerin kontrolüne bırakılmıştır. E) Merkeziyetçi devlet yapısından uzaklaşılmıştır.