Soru:

ekildeki 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K, L, M cisimleri den- gede olup ip gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü 2T ve T d

ekildeki
7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K, L, M cisimleri den-
gede olup ip gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü 2T ve T dir.
K
2T
L
T
M
Sivi
orani
Cisimlerin özkütlesi dk, dy, dm sivinin özkütlesi de için,
I. d <d
II. dL > OM
III. d_> dk
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

ekildeki 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K, L, M cisimleri den- gede olup ip gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü 2T ve T dir. K 2T L T M Sivi orani Cisimlerin özkütlesi dk, dy, dm sivinin özkütlesi de için, I. d <d II. dL > OM III. d_> dk yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III