Soru:

ens Yayınları Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içerisinde genel olarak sınırlarını batı yönünde genişletmiştir. Fakat Yavuz Sulta

ens Yayınları
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içerisinde genel
olarak sınırlarını batı yönünde genişletmiştir. Fakat
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde seferler ve fetihler
sadece doğu yönünde gerçekleştirilmiştir.
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde izlenen fetih politi-
kası üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
olduğu söylenebilir?
A) Rusya'nın güneye inmesinin önlenmek istenmesi
B) Avrupalı devletlerin bu dönemde çok güçlü olması
c) Haçlı İttifaklarına karşı başarılı olunamayacağına
inanılması
Safevi Devleti'nin Şiilik propagandası ile Osmanlı
topraklarını ele geçirmek istemesi
EV Gaza ve cihat politikasına göre hareket edilmesi.
48

ens Yayınları Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içerisinde genel olarak sınırlarını batı yönünde genişletmiştir. Fakat Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde seferler ve fetihler sadece doğu yönünde gerçekleştirilmiştir. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde izlenen fetih politi- kası üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir? A) Rusya'nın güneye inmesinin önlenmek istenmesi B) Avrupalı devletlerin bu dönemde çok güçlü olması c) Haçlı İttifaklarına karşı başarılı olunamayacağına inanılması Safevi Devleti'nin Şiilik propagandası ile Osmanlı topraklarını ele geçirmek istemesi EV Gaza ve cihat politikasına göre hareket edilmesi. 48