Soru:

ER TESTI Budo ROR ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi lanlar için Felsefe (21-25) alanianna ait toplam 25 sor

ER TESTI
Budo
ROR ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
lanlar için Felsefe (21-25) alanianna ait toplam 25 soru vardir.
na işaretleyiniz.
Neslihan: Fatih, İstanbul'un Fethi'nden sonra Roma'nın
varisi sıfatıyla Bizans toprakları üzerinde hak iddiasında
bulunmuş, Batı'daki güçlü devletlerin hareketlerini de
dikkatle takip ederek onlara karşı uygulayacağı stratejiyi
belirlemiştir
Ahmet: Kanuni Sultan Süleyman da başta Fransa olmak
üzere Kutsal Roma imparatorluğu karşısında varlığını
tehdit altında hisseden bazı Avrupali devletleri siyasi ve
ekonomik anlamda destekleme politikası izlemiştir.
Bu diyalogdaki ifadelerin aşağidakilerden hangisine
kanıt oluşturduğu söylenebilir?
A) Sömürgecilik faaliyetlerinin Osmanlı aleyhine sonuçlar
doğurduğuna
B) Osmanlı Devleti'nin dış politikada istikrarlı bir şekilde
hareket ettiğine
C) Avrupalı devletlerin, Turklere karşı ortak bir diplomasi
anlayışı benimsediğine
D) Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nden itibaren
denge siyaseti izlediğine
E) Balkanlardaki siyasi bölünmüşlüğün Osmanlı aleyhine
olduğuna

ER TESTI Budo ROR ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi lanlar için Felsefe (21-25) alanianna ait toplam 25 soru vardir. na işaretleyiniz. Neslihan: Fatih, İstanbul'un Fethi'nden sonra Roma'nın varisi sıfatıyla Bizans toprakları üzerinde hak iddiasında bulunmuş, Batı'daki güçlü devletlerin hareketlerini de dikkatle takip ederek onlara karşı uygulayacağı stratejiyi belirlemiştir Ahmet: Kanuni Sultan Süleyman da başta Fransa olmak üzere Kutsal Roma imparatorluğu karşısında varlığını tehdit altında hisseden bazı Avrupali devletleri siyasi ve ekonomik anlamda destekleme politikası izlemiştir. Bu diyalogdaki ifadelerin aşağidakilerden hangisine kanıt oluşturduğu söylenebilir? A) Sömürgecilik faaliyetlerinin Osmanlı aleyhine sonuçlar doğurduğuna B) Osmanlı Devleti'nin dış politikada istikrarlı bir şekilde hareket ettiğine C) Avrupalı devletlerin, Turklere karşı ortak bir diplomasi anlayışı benimsediğine D) Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nden itibaren denge siyaseti izlediğine E) Balkanlardaki siyasi bölünmüşlüğün Osmanlı aleyhine olduğuna