Soru:

Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri'ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür. Bu durum aşağıd

Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri'ni yaşayan
bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
A) Tarihi çağları sıra ile yaşadıklarının
B) Tarih Öncesi Döneme kimi uygarlıkların daha önce
girdiğinin
Tarihî çağların Bakır Devri'nde başladığının
Toplumlar arası etkileşimin olduğunun
Insanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğunun

Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri'ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? A) Tarihi çağları sıra ile yaşadıklarının B) Tarih Öncesi Döneme kimi uygarlıkların daha önce girdiğinin Tarihî çağların Bakır Devri'nde başladığının Toplumlar arası etkileşimin olduğunun Insanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğunun