Soru:

F FRAF 1. s 7. Avrupa'da matbaanın gelişimini tüm hızıyla sürdürür- ken Osmanlı Devleti'ne bu teknik gelişmenin yaklaşık üç asır

F
FRAF
1.
s
7. Avrupa'da matbaanın gelişimini tüm hızıyla sürdürür-
ken Osmanlı Devleti'ne bu teknik gelişmenin yaklaşık
üç asır geç gelmesi ve geldiği dönemde oldukça kısıtlı
bir şekilde kullanılması nedensiz değildi. Dinsel tutucu-
luğun ve yeniliğe kapa

F FRAF 1. s 7. Avrupa'da matbaanın gelişimini tüm hızıyla sürdürür- ken Osmanlı Devleti'ne bu teknik gelişmenin yaklaşık üç asır geç gelmesi ve geldiği dönemde oldukça kısıtlı bir şekilde kullanılması nedensiz değildi. Dinsel tutucu- luğun ve yeniliğe kapalı olmanın getirdiği bakış açısıy- la matbaanin caizliği üzerinde mutabık kalınamaması matbaanın memlekete giriş sürecini oldukça geciktirdi. Ancak tek ve en güçlü neden bu değildi. İstanbul'da hattat ve Yazıcılar Loncası'nın 90 bin üyesi olduğu ve bu üyelerin tamamının matbaa yüzünden işsiz kalma korkusuyla matbaaya karşı çıktığı tarihi kaynaklarda mevcuttur. Tüm bunların yanında yasaklamalar, teknik nedenler ve okur yazar oranının düşük oluşu matbaaci- lik faaliyetlerinin gelişimini engelleyen diğer unsurlardır. Aşağıdakilerden hangisi matbaanin gelmesini geciktiren nedenlerden biri değildir? A) Toplumda okuma ve yazma bilen insanların azlığı B) Dief açıdan insanların matbaayı yanlış görmeleri ) Kitapları elle yazan insanların işsiz kalacak ol- ması D) Padişahın matbaayi ülke genelinde yasaklaması 8. Isinma ve soğuktan, nem ve böceklerden korunma va-

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap