Soru:

FEN BİLİMLERİ - 8 14 12. Bir binanın duvarından alınan beton parçası üzerine asit özellikte olan sirke dökülmüş ve üç gün sonra

FEN BİLİMLERİ - 8
14
12. Bir binanın duvarından alınan beton parçası
üzerine asit özellikte olan sirke dökülmüş ve
üç gün sonra bu parçada yer alan çimento-
nun aşınma durumu aşağıdaki gibi gözlem-
lenmiştir.
Çimento
Sirke
Aşınmış çimento
Yapılan deney ve gözleme göre aşağıdaki
yorumlardan hangisine ulaşılabilir?
AV Asit yağmurları metal yüzeylerin aşınma-
sına sebep olur.
B) Asit yağmurunun etkisini azaltmak için fo-
sil yakit kullanımı azaltılmalıdır.
En Havadak coz gazr miktarı arttıkça yağan
yağmurun pH değeri azalır.
D) Asit yağmurları olan bir bölgedeki binalar
tehlike altında olabilir.
3. Aşağıda bir suyun isıtılması sonrası tanecikleri-
nin durumunu gösteren görsoll

FEN BİLİMLERİ - 8 14 12. Bir binanın duvarından alınan beton parçası üzerine asit özellikte olan sirke dökülmüş ve üç gün sonra bu parçada yer alan çimento- nun aşınma durumu aşağıdaki gibi gözlem- lenmiştir. Çimento Sirke Aşınmış çimento Yapılan deney ve gözleme göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? AV Asit yağmurları metal yüzeylerin aşınma- sına sebep olur. B) Asit yağmurunun etkisini azaltmak için fo- sil yakit kullanımı azaltılmalıdır. En Havadak coz gazr miktarı arttıkça yağan yağmurun pH değeri azalır. D) Asit yağmurları olan bir bölgedeki binalar tehlike altında olabilir. 3. Aşağıda bir suyun isıtılması sonrası tanecikleri- nin durumunu gösteren görsoll