Soru:

Gamleadele hareketin ari ratione Nüfus pie da, Ispar gisinin A) Az S dan B) Olke kaid c) Doc UCH D) Oc E) E me karekod 36. G-2 D

Gamleadele hareketin
ari ratione
Nüfus pie
da, Ispar
gisinin
A) Az S
dan
B) Olke
kaid
c) Doc
UCH
D) Oc
E) E
me
karekod
36. G-2
Dör
34. "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin
gayesi Türkiye Cumhuriyeli halkın tamamen çağ.
daş ve uygar bir toplum hâline ulaştırmaktır."
Mustafa Kemal bu sözü ile aşağıdaki ilkelerin-
den hangisinin hedefini vurgulamıştır?
Al Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçilik
D) Inkılapçılık
E) Devletçilik
ve
lad
ge
ed
m
B

Gamleadele hareketin ari ratione Nüfus pie da, Ispar gisinin A) Az S dan B) Olke kaid c) Doc UCH D) Oc E) E me karekod 36. G-2 Dör 34. "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin gayesi Türkiye Cumhuriyeli halkın tamamen çağ. daş ve uygar bir toplum hâline ulaştırmaktır." Mustafa Kemal bu sözü ile aşağıdaki ilkelerin- den hangisinin hedefini vurgulamıştır? Al Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçilik D) Inkılapçılık E) Devletçilik ve lad ge ed m B