Soru:

geçiyor ya da satın alınıyordu. XVIII. yüzyıldaki uzun savaşlar da Fransa'yı yıpratmıştı. İhtilal öncesi Fransa ile ilgili veril

geçiyor ya da satın alınıyordu. XVIII. yüzyıldaki uzun
savaşlar da Fransa'yı yıpratmıştı.
İhtilal öncesi Fransa ile ilgili verilen bu bilgilere
gore Fransız Ihtilali'nin nedeni aşağıdakilerden
Lochangist olamaz?
von
A) Vergi adaletsizliği yaşanması 4
BÜstünlerin hukukunun geçerli olması +
Feodal ekonomik sistemin benimsenmesi
D) Dış siyasette olumsuzluklar yaşanması
E) Mutlakiyet yönetiminin uygulanması +
3.
"Memleketimizde bulunan düşmanları silah kuvve-
tiyle çıkarmadıkça, çıkarabilecek milli varlığımızı ve
kudretimizi fiilen ispat etmedikçe, diplomasi saha-
sında ümide kapılmanın doğru olmadığı hakkındaki
inancım kesindir".
Buna göre Milli Mücadele Dönemi'nde Mustafa
Kemal Paşa'nın diplomasi alanında ümitlenmesi-
ne neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri
B) I. İnönü Savaşı
C) Gediz Muharebeleri
D) Kütahya Eskişehir Savaşları
Büyük Taarruz
SOSYAL BİLİMLER
12

geçiyor ya da satın alınıyordu. XVIII. yüzyıldaki uzun savaşlar da Fransa'yı yıpratmıştı. İhtilal öncesi Fransa ile ilgili verilen bu bilgilere gore Fransız Ihtilali'nin nedeni aşağıdakilerden Lochangist olamaz? von A) Vergi adaletsizliği yaşanması 4 BÜstünlerin hukukunun geçerli olması + Feodal ekonomik sistemin benimsenmesi D) Dış siyasette olumsuzluklar yaşanması E) Mutlakiyet yönetiminin uygulanması + 3. "Memleketimizde bulunan düşmanları silah kuvve- tiyle çıkarmadıkça, çıkarabilecek milli varlığımızı ve kudretimizi fiilen ispat etmedikçe, diplomasi saha- sında ümide kapılmanın doğru olmadığı hakkındaki inancım kesindir". Buna göre Milli Mücadele Dönemi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın diplomasi alanında ümitlenmesi- ne neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri B) I. İnönü Savaşı C) Gediz Muharebeleri D) Kütahya Eskişehir Savaşları Büyük Taarruz SOSYAL BİLİMLER 12