Soru:

Geostus 1479 yılında Osmanlı Devleti ile Venedik arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'ndaki; Venedik'in İstanbul'da sürekli el

Geostus
1479 yılında Osmanlı Devleti ile Venedik arasında
imzalanan İstanbul Antlaşması'ndaki;
Venedik'in İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilmesi,
II. Balyos denilen Venedikli elçilerin, Osmanlı şehirle-
rinde yaşayan Venediklilerin davalarına bakması,
III. Venediklilerin Osmanlı limanlarında serbestçe tica-
ret yapabilmesi
maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin
adli alanda egemenliğini kısıtlayıcı nitelikte olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Geostus 1479 yılında Osmanlı Devleti ile Venedik arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'ndaki; Venedik'in İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilmesi, II. Balyos denilen Venedikli elçilerin, Osmanlı şehirle- rinde yaşayan Venediklilerin davalarına bakması, III. Venediklilerin Osmanlı limanlarında serbestçe tica- ret yapabilmesi maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin adli alanda egemenliğini kısıtlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III