Soru:

go 5 Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform baceketleri sonucunda skolastik düsünce zayıflayınca Avrupa'da özgür düşünce ortamı ol

go
5
Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform baceketleri
sonucunda skolastik düsünce zayıflayınca Avrupa'da
özgür düşünce ortamı oluşmuştur. Bu durum
beraberinde Xvil. yüzyılda "Aki Cagt nin XVIII.
yüzyılda "Aydınlanma Dönemi'nin yaşanmasını
sağladı. Bilgiyi kullanmada akıl, deney ve gözlem
yöntemi ön plana çıkınca, bilim ve teknolojideki
ilerlemeler Sanayi Devrimini ortaya çıkardı. Üretimde
büyük artışların meydana gelmesi ham madde ve
pazar ihtiyacını arttırdı.
Bu bilgilere bakarak,
1. Bilimsel ve teknik alandaki ilerlemeler Avrupa'da
ekonomik gelişmelere neden olmuştur.
II. Kilisenin siyasal ve toplumsal alanlardaki
baskısının azalması, bilginin kullanımını artırmış ve
teknolojik gelişmelerin önünü açmıştır.
III. Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkar hizi üretim artışı ve
sonucunda oluşan ham madde ve pazar ihtiyacı
Avrupa'yı somurge alanı hâline getirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
AyYalnız! B) Yalnız 11
Yalnız III
D) ve II
E) I, II ve III

go 5 Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform baceketleri sonucunda skolastik düsünce zayıflayınca Avrupa'da özgür düşünce ortamı oluşmuştur. Bu durum beraberinde Xvil. yüzyılda "Aki Cagt nin XVIII. yüzyılda "Aydınlanma Dönemi'nin yaşanmasını sağladı. Bilgiyi kullanmada akıl, deney ve gözlem yöntemi ön plana çıkınca, bilim ve teknolojideki ilerlemeler Sanayi Devrimini ortaya çıkardı. Üretimde büyük artışların meydana gelmesi ham madde ve pazar ihtiyacını arttırdı. Bu bilgilere bakarak, 1. Bilimsel ve teknik alandaki ilerlemeler Avrupa'da ekonomik gelişmelere neden olmuştur. II. Kilisenin siyasal ve toplumsal alanlardaki baskısının azalması, bilginin kullanımını artırmış ve teknolojik gelişmelerin önünü açmıştır. III. Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkar hizi üretim artışı ve sonucunda oluşan ham madde ve pazar ihtiyacı Avrupa'yı somurge alanı hâline getirmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? AyYalnız! B) Yalnız 11 Yalnız III D) ve II E) I, II ve III