Soru:

grulu- D) ilk Türk beylikleri bilimi her seyin önünde tutmuşlardır. EY Bilgisayar Torkler tarafindan icat edilmiştir. rilirse H

grulu-
D) ilk Türk beylikleri bilimi her seyin önünde tutmuşlardır.
EY Bilgisayar Torkler tarafindan icat edilmiştir.
rilirse
H
bi
.
4. I. Meşrutiyet'te;
Meclis'i açma ve kapama,
Ayan Meclisi'nin üyelerini belirleme,
Bakanları atama ve Mebusların seçimlerini belirleme,
Yabancı devletlerle antlaşma imzalama,
Sürgün, ceza verme ve yasaları onaylama yetkileri padi-
şaha aittir.
Buna göre, I. Meşrutiyet ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisinin doğru olduğu savunulabilir?
A) Meclis yönetimde önemli rol oynamaktadır.
B) Osmanlıda halk yönetimi eline almıştır.
C) Demokrasi kavramı uygulanmaya başlanmıştır.
D) Padişah yetkilerinin büyük kısmını korumuştur.
E) Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti modern Avrupalı devletler
statüsüne kavuşmuştur.
Diğer sayfaya geçiniz.

grulu- D) ilk Türk beylikleri bilimi her seyin önünde tutmuşlardır. EY Bilgisayar Torkler tarafindan icat edilmiştir. rilirse H bi . 4. I. Meşrutiyet'te; Meclis'i açma ve kapama, Ayan Meclisi'nin üyelerini belirleme, Bakanları atama ve Mebusların seçimlerini belirleme, Yabancı devletlerle antlaşma imzalama, Sürgün, ceza verme ve yasaları onaylama yetkileri padi- şaha aittir. Buna göre, I. Meşrutiyet ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu savunulabilir? A) Meclis yönetimde önemli rol oynamaktadır. B) Osmanlıda halk yönetimi eline almıştır. C) Demokrasi kavramı uygulanmaya başlanmıştır. D) Padişah yetkilerinin büyük kısmını korumuştur. E) Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti modern Avrupalı devletler statüsüne kavuşmuştur. Diğer sayfaya geçiniz.