Soru:

H TESTİ Deneme - 24 15'TİR. 3. İlk Türk devletlerinde ikili yönetim anlayışı vardı. Selçuk- lularda ise devlet toprakları melikl

H TESTİ
Deneme - 24
15'TİR.
3.
İlk Türk devletlerinde ikili yönetim anlayışı vardı. Selçuk-
lularda ise devlet toprakları melikler arasında paylaştırılır-
di. Osmanlı Devleti'nde bunlardan farklı olarak ülke hane-
dan üyeleri arasında paylaştırılmamış, padişah mutlak
hâkim olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla;
1. taht kavgalarını tamamen bitirmek, +
II. merkezî otoriteyi güçlü tutmak, +
III. halkı yönetime ortak etmek
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
Sivell
I ve 11
B) Yalnız 11
A) Yalnız 1
E) I, II ve 111
D) II ve III
B

H TESTİ Deneme - 24 15'TİR. 3. İlk Türk devletlerinde ikili yönetim anlayışı vardı. Selçuk- lularda ise devlet toprakları melikler arasında paylaştırılır- di. Osmanlı Devleti'nde bunlardan farklı olarak ülke hane- dan üyeleri arasında paylaştırılmamış, padişah mutlak hâkim olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla; 1. taht kavgalarını tamamen bitirmek, + II. merkezî otoriteyi güçlü tutmak, + III. halkı yönetime ortak etmek amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir? Sivell I ve 11 B) Yalnız 11 A) Yalnız 1 E) I, II ve 111 D) II ve III B