Soru:

Haftanın soruları 8. Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden han- gisi İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlene- rek Bağdat'ta kurduğu

Haftanın soruları
8.
Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden han-
gisi İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlene-
rek Bağdat'ta kurduğu medreselerle Şiiliğe
karşı mücadele etmiştir?
A) Tolunoğulları
B) Karahitaylar
Frit Ağırlık - Sözel dergisi
C) Karluklar
D) Kara

Haftanın soruları 8. Aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden han- gisi İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlene- rek Bağdat'ta kurduğu medreselerle Şiiliğe karşı mücadele etmiştir? A) Tolunoğulları B) Karahitaylar Frit Ağırlık - Sözel dergisi C) Karluklar D) Karahanlılar E) Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Soru Çözümünü Göster