Soru:

haldintrict Kafkasya'daki Türk dünyası ile birlesme DI Almanya'nın Avrupa'daki savaş yükünü hafifletme E Devletin toparlanmasını

haldintrict
Kafkasya'daki Türk dünyası ile birlesme
DI Almanya'nın Avrupa'daki savaş yükünü hafifletme
E Devletin toparlanmasını sağlayarak saygınlığını art
ma
Bak
islam dinini yaymak için yapılan fetihler aynı zamanda
İslam sanatının gelişmesini de sağladı. Çünkü fethe-
dilen ülkelerdeki sanat anlayışı islam sanatını da etkili-
yordu.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun ortaya
çıkardığı sonuçlardan biri olduğu savunulabilir?
A) Islam toplumunda milli sanat anlayışının doğması
B) Arap kültürünün diğer kültürleri etkilemesi
C) islam sanatının farklı sanat anlayışlarını içinde barın-
dirmasi
Müslüman Arapların başka milletler üzerinde üstün-
lük kurma çabasına girmesi.
EXIslam sanatında en büyük gelişmenin mimari alanda
olması
okulpedia.com.tr
12
5.
Es
gös
olara
düze
getirm
Aşağıd
olduğu
Alarim ure
B Mimari ala
C) Türklerin top
DYSanatsal aland
E Sehircilik anlayış

haldintrict Kafkasya'daki Türk dünyası ile birlesme DI Almanya'nın Avrupa'daki savaş yükünü hafifletme E Devletin toparlanmasını sağlayarak saygınlığını art ma Bak islam dinini yaymak için yapılan fetihler aynı zamanda İslam sanatının gelişmesini de sağladı. Çünkü fethe- dilen ülkelerdeki sanat anlayışı islam sanatını da etkili- yordu. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olduğu savunulabilir? A) Islam toplumunda milli sanat anlayışının doğması B) Arap kültürünün diğer kültürleri etkilemesi C) islam sanatının farklı sanat anlayışlarını içinde barın- dirmasi Müslüman Arapların başka milletler üzerinde üstün- lük kurma çabasına girmesi. EXIslam sanatında en büyük gelişmenin mimari alanda olması okulpedia.com.tr 12 5. Es gös olara düze getirm Aşağıd olduğu Alarim ure B Mimari ala C) Türklerin top DYSanatsal aland E Sehircilik anlayış