Soru:

Halil İnalcık, Uç'taki toplumsal değişimin temel sebebi olarak göç ve nüfus baskısını ve uç toplumunu devlet teşekkülü sürecine

Halil İnalcık, Uç'taki toplumsal değişimin temel sebebi
olarak göç ve nüfus baskısını ve uç toplumunu devlet
teşekkülü sürecine götüren faktörleri inceler. İnalcık,
nüfus hareketlerinde Moğol istilasına karşı Türkmen-
lerin yönelmelerinin önemini ortaya koyar. Moğolların
doğrudan yönetiminden kaçmak isteyen Türkmen top-
lulukları Bizans sınırına doğru yönelir. XIV. yüzyılın baş-
larında "gaza ideolojisini" benimseyen Türkmen beyleri
Batı Anadolu'da önem kazanırlar. Osmanlı Devleti,
Türkmen nüfusun sağladığı avantajları da değerlendi-
rerek Bizans ve Balkanlarda kolaylıkla ilerlemiştir.
Halil İnalcık'a göre Türkmen beyliklerinin Osmanlı
Devleti'ni desteklemesinde;
I. Gaza ve cihat politikasına önem vermesi,
II. Rumeli'ye yönelik fetih politikası uygulaması,
III. Balkanlarda güçlü bir siyasi yapının olmaması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi-
lir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) Il ve III
C) I ve II
E) I, II ve III

Halil İnalcık, Uç'taki toplumsal değişimin temel sebebi olarak göç ve nüfus baskısını ve uç toplumunu devlet teşekkülü sürecine götüren faktörleri inceler. İnalcık, nüfus hareketlerinde Moğol istilasına karşı Türkmen- lerin yönelmelerinin önemini ortaya koyar. Moğolların doğrudan yönetiminden kaçmak isteyen Türkmen top- lulukları Bizans sınırına doğru yönelir. XIV. yüzyılın baş- larında "gaza ideolojisini" benimseyen Türkmen beyleri Batı Anadolu'da önem kazanırlar. Osmanlı Devleti, Türkmen nüfusun sağladığı avantajları da değerlendi- rerek Bizans ve Balkanlarda kolaylıkla ilerlemiştir. Halil İnalcık'a göre Türkmen beyliklerinin Osmanlı Devleti'ni desteklemesinde; I. Gaza ve cihat politikasına önem vermesi, II. Rumeli'ye yönelik fetih politikası uygulaması, III. Balkanlarda güçlü bir siyasi yapının olmaması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi- lir? A) Yalnız! B) Yalnız II D) Il ve III C) I ve II E) I, II ve III