Soru:

hik özerkliğe önem verdiğine D) Sınavlarını kazanmanın zor olduğuna E) Müderrislerinin ayrıcalıklı sayıldığına 4. Milli Mücadele

hik özerkliğe önem verdiğine
D) Sınavlarını kazanmanın zor olduğuna
E) Müderrislerinin ayrıcalıklı sayıldığına
4.
Milli Mücadele'ye hazırlık döneminde Mustafa Kemal
Paşa, kendisine "Paşa, biz bir ihtilal komitesiyiz. Bu
hüviyetimizin bize verdiği cüretle her şeyi yapabiliriz."
diyen yakın arkadaşı ve Temsil Heyeti üyesi Alfred Rustem
Bey'e açık ve kesin olarak "Hayir Beyefendi, ben bunu
yapamam." diye cevap vermiştir.
Mustafa Kemal bu sözüyle, ilgili dönemde
aşağıdakilerin hangisine yönelik bir düşüncesi
olmadığını belirtmiştir?
A) Milli egemenliği esas alan bir yönetim kurulması
B) Istanbul Hükümetinin darbe yoluyla düşürülmesi
c) Işgallerin gösteri ve mitinglerle protesto edilmesi
D) Itilaf Devletlerine karşı milis kuvvetlerinin kurulması
E) Istanbul yönetiminin bağımsızlık konusunda uyarılması

hik özerkliğe önem verdiğine D) Sınavlarını kazanmanın zor olduğuna E) Müderrislerinin ayrıcalıklı sayıldığına 4. Milli Mücadele'ye hazırlık döneminde Mustafa Kemal Paşa, kendisine "Paşa, biz bir ihtilal komitesiyiz. Bu hüviyetimizin bize verdiği cüretle her şeyi yapabiliriz." diyen yakın arkadaşı ve Temsil Heyeti üyesi Alfred Rustem Bey'e açık ve kesin olarak "Hayir Beyefendi, ben bunu yapamam." diye cevap vermiştir. Mustafa Kemal bu sözüyle, ilgili dönemde aşağıdakilerin hangisine yönelik bir düşüncesi olmadığını belirtmiştir? A) Milli egemenliği esas alan bir yönetim kurulması B) Istanbul Hükümetinin darbe yoluyla düşürülmesi c) Işgallerin gösteri ve mitinglerle protesto edilmesi D) Itilaf Devletlerine karşı milis kuvvetlerinin kurulması E) Istanbul yönetiminin bağımsızlık konusunda uyarılması