Soru:

i 2. 4. i L. Timar sistemi, Osmanlı Devleti'nin muazzam büyüklükteki G topraklarının tamamında uygulanan bir sistem değildir. Ef

i
2.
4.
i
L.
Timar sistemi, Osmanlı Devleti'nin muazzam büyüklükteki G
topraklarının tamamında uygulanan bir sistem değildir.
Eflak, Boğdan, Kırım gibi bazı bölgelerin belirli şartlar kar- B
şılığında özerkliklerini muhafaza etmelerine izin verilmiştir. S
Yine Kuzey Afrika eyaletleri ile Mısır, Habeşistan gibi bazı A
eyaletlerde de timar sistemi uygulanmamış, buralardan R
toplanan verginin bir kısmı eyaletin, askerî ve idarî giderleri M
için kullanıldıktan sonra kalan vergiler sabit bir miktar ile A
her yıl “salyane” ismiyle merkeze gönderilmiştir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili,
1. Timar sistemiyle ordunun asker ihtiyacı karşılan-
mıştır.
th Anadolu eyaletlerinden daha fazla vergi alınmıştır.
III. Eyaletlerin temel özelliklerine göre bir yönetim anla-
yışı benimsenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız
CM Yalnız III
E) Il ve III
D) I ve II
46

i 2. 4. i L. Timar sistemi, Osmanlı Devleti'nin muazzam büyüklükteki G topraklarının tamamında uygulanan bir sistem değildir. Eflak, Boğdan, Kırım gibi bazı bölgelerin belirli şartlar kar- B şılığında özerkliklerini muhafaza etmelerine izin verilmiştir. S Yine Kuzey Afrika eyaletleri ile Mısır, Habeşistan gibi bazı A eyaletlerde de timar sistemi uygulanmamış, buralardan R toplanan verginin bir kısmı eyaletin, askerî ve idarî giderleri M için kullanıldıktan sonra kalan vergiler sabit bir miktar ile A her yıl “salyane” ismiyle merkeze gönderilmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili, 1. Timar sistemiyle ordunun asker ihtiyacı karşılan- mıştır. th Anadolu eyaletlerinden daha fazla vergi alınmıştır. III. Eyaletlerin temel özelliklerine göre bir yönetim anla- yışı benimsenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A) Yalnız CM Yalnız III E) Il ve III D) I ve II 46