Soru:

I. Amasya Genelgesi'nin ilanı II. Sivas Kongresi'nin toplanılması III. Amasya Görüşmeleri'nin yapılması W. Misak-ı Milli'nin ila

I. Amasya Genelgesi'nin ilanı
II. Sivas Kongresi'nin toplanılması
III. Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
W. Misak-ı Milli'nin ilanı
Milli Mücadele'nin örgütlenme döneminde görülen yukarıdaki
olaylara bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamazı
W Dokuz kişiden oluşan Temsil Heyeti kurulmuş ve başkanlığına
Mustafa Kemal getirilmiştir.
B) Mustafa Kemal askerlik görevinde istifa etmiştir.
itilaf devletleri tarafından İstanbul resmen işgal edilmiştir.
D) Temsil Heyeti, İstanbul Hükumeti tarafından resmen tanınmış-
tır.
E) Halkın sesini duyurmak için Irade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.

I. Amasya Genelgesi'nin ilanı II. Sivas Kongresi'nin toplanılması III. Amasya Görüşmeleri'nin yapılması W. Misak-ı Milli'nin ilanı Milli Mücadele'nin örgütlenme döneminde görülen yukarıdaki olaylara bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamazı W Dokuz kişiden oluşan Temsil Heyeti kurulmuş ve başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir. B) Mustafa Kemal askerlik görevinde istifa etmiştir. itilaf devletleri tarafından İstanbul resmen işgal edilmiştir. D) Temsil Heyeti, İstanbul Hükumeti tarafından resmen tanınmış- tır. E) Halkın sesini duyurmak için Irade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.