Soru:

. I. Kadınların iş gücü haline gelmesiyle eski geleneksel ai- le yapısının çözülmesi II. İnsanın sahip olduğu dini kimliğin iş a

.
I. Kadınların iş gücü haline gelmesiyle eski geleneksel ai-
le yapısının çözülmesi
II. İnsanın sahip olduğu dini kimliğin iş alımlarında seçenek
olmaktan çıkması
III. Ekonomik büyüme ve insanların yaşam standartlarında
yükselme ile beraber toplumlarda sekúlerleşmenin hız
kazanması
Yukarıdakilerden hangileri kapitalizmin toplumlar üzerin-
deki etkileri arasında gösterilebilir?
C) Yalnız III
B) Yalnız 11
A) Yalnız!
E) I, II ve III
D) II ve III

. I. Kadınların iş gücü haline gelmesiyle eski geleneksel ai- le yapısının çözülmesi II. İnsanın sahip olduğu dini kimliğin iş alımlarında seçenek olmaktan çıkması III. Ekonomik büyüme ve insanların yaşam standartlarında yükselme ile beraber toplumlarda sekúlerleşmenin hız kazanması Yukarıdakilerden hangileri kapitalizmin toplumlar üzerin- deki etkileri arasında gösterilebilir? C) Yalnız III B) Yalnız 11 A) Yalnız! E) I, II ve III D) II ve III