Soru:

ID sy DENEME - 5 TYT/SC YAL BİLİMLER TESTİ 4. BİLGİ SARMAL Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) "Misi za n

ID sy
DENEME - 5
TYT/SC
YAL BİLİMLER TESTİ
4.
BİLGİ SARMAL
Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20)
"Misi
za n
den
kalm
tana
cina
kar:
2.
OSMANLI TOPLUMU
YÖNETİLENLER
17
ya
ilg
YÖNETENLER
.
A
• Padişah ve Saray Halki:
Padişahın ailesi ve devletin
ileri gelenlerinden oluşan
kesim.
• Kılıç Ehli (Seyfiye): Askeri
sinif oluşturan kesim.
• Kalem Ehli (Kalemiye):
Devletin
bürokratik işleriyle
uğraşan memur kesim.
• ilim Ehli (ilmiye): Din,
hukuk ve eğitim işleri ile
uğraşan kesim.
Şehirliler: Sanat,
zanaat ve ticaretle
uğraşan kesim.
• Köylüler: Tarım ve
hayvancılıkla uğraşan
kesim, (Nüfusun
çoğunluğunu oluşturur-
lardi.)
• Konargöçerler:
Hayvancılıkla uğraşan
kesim.
Türk-
ylene-
Tabloda yer alan bilgiler dikkate alındığında Osmanlı
Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabi-
Mir?
A) Soyluluğa dayalı sınıfsal tabakalaşma vardır.
B) Yönetilenler sınıfındakilerin yönetenler sınıfına geçme-
sine imkân yoktur.
S Kadi ve müderrisler, ilmiye sınıfına dâhildir.
DY Konargöçerlerin sanat ve ticaretle uğraşmaları yasak-
tir.
III
6
E) Kalemiye sınıfı, seyfiye sınıfından daha fazla hak ve
yetkiye sahiptir.
M
3.
Tarih öğretmeni Mustafa derste, "Avrupa'daki Gelişmelerin
Osmanlı Devlet Üzerindeki Olumsuz etkilerini anlatacaktır.

ID sy DENEME - 5 TYT/SC YAL BİLİMLER TESTİ 4. BİLGİ SARMAL Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) "Misi za n den kalm tana cina kar: 2. OSMANLI TOPLUMU YÖNETİLENLER 17 ya ilg YÖNETENLER . A • Padişah ve Saray Halki: Padişahın ailesi ve devletin ileri gelenlerinden oluşan kesim. • Kılıç Ehli (Seyfiye): Askeri sinif oluşturan kesim. • Kalem Ehli (Kalemiye): Devletin bürokratik işleriyle uğraşan memur kesim. • ilim Ehli (ilmiye): Din, hukuk ve eğitim işleri ile uğraşan kesim. Şehirliler: Sanat, zanaat ve ticaretle uğraşan kesim. • Köylüler: Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesim, (Nüfusun çoğunluğunu oluşturur- lardi.) • Konargöçerler: Hayvancılıkla uğraşan kesim. Türk- ylene- Tabloda yer alan bilgiler dikkate alındığında Osmanlı Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabi- Mir? A) Soyluluğa dayalı sınıfsal tabakalaşma vardır. B) Yönetilenler sınıfındakilerin yönetenler sınıfına geçme- sine imkân yoktur. S Kadi ve müderrisler, ilmiye sınıfına dâhildir. DY Konargöçerlerin sanat ve ticaretle uğraşmaları yasak- tir. III 6 E) Kalemiye sınıfı, seyfiye sınıfından daha fazla hak ve yetkiye sahiptir. M 3. Tarih öğretmeni Mustafa derste, "Avrupa'daki Gelişmelerin Osmanlı Devlet Üzerindeki Olumsuz etkilerini anlatacaktır.