Soru:

Iha B Walnız II (C) Yalnız şıldığı söy A) Yalnız 1 o olivell 5/1l ve III 11.fe IIL dur lab A) 2 Ji e 2. 11. Türk - İslam devletl

Iha
B Walnız II
(C) Yalnız
şıldığı söy
A) Yalnız 1
o
olivell
5/1l ve III
11.fe
IIL
dur
lab
A)
2
Ji
e
2.
11. Türk - İslam devletlerinde görülen aşağıdaki özel.
liklerden hangist, İslamiyet'in Türk topluluklana
da sosyal ve kültürel yapının değişmesine neden
olduğunu kanıtlar niteliktedir?
A) Hayvancılığın yanında tarımın da yapılması
B) Dinî eğitimde Arapçanın kullanılması
C) Mutlakiyete dayalı bir egemenlik anlayışının be
nimsenmesi
D) Arapça terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanı.
karekök
masi
E) Veraset sisteminin devam ettirilmesi

Iha B Walnız II (C) Yalnız şıldığı söy A) Yalnız 1 o olivell 5/1l ve III 11.fe IIL dur lab A) 2 Ji e 2. 11. Türk - İslam devletlerinde görülen aşağıdaki özel. liklerden hangist, İslamiyet'in Türk topluluklana da sosyal ve kültürel yapının değişmesine neden olduğunu kanıtlar niteliktedir? A) Hayvancılığın yanında tarımın da yapılması B) Dinî eğitimde Arapçanın kullanılması C) Mutlakiyete dayalı bir egemenlik anlayışının be nimsenmesi D) Arapça terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanı. karekök masi E) Veraset sisteminin devam ettirilmesi