Soru:

IL OS KARA KU KİTAPLA 1. Yeni Osmanlılar, Kanunuesasi'nin ilan edilmesiyle toplu mun bütün unsurlarının temsil edileceği kurumla

IL OS
KARA KU
KİTAPLA
1.
Yeni Osmanlılar, Kanunuesasi'nin ilan edilmesiyle toplu
mun bütün unsurlarının temsil edileceği kurumların oluş-
turulabileceğini ve bu yolla da İmparatorluk'un dağılması-
nin önleneceğini savunmaktaydılar.
Buna göre Yeni Osmanlılar, aşağıdakilerden hangisi-
ni amaçlamışlardır?
A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesini
B) Mecelle'nin yürürlüğe konulmasını
C) Sened-i İttifak'ın geçerli kılınmasını
D) Meşruti yönetime geçilmesini
E) Meşveret Meclisinin toplanmasını
(2020-KPSS)

IL OS KARA KU KİTAPLA 1. Yeni Osmanlılar, Kanunuesasi'nin ilan edilmesiyle toplu mun bütün unsurlarının temsil edileceği kurumların oluş- turulabileceğini ve bu yolla da İmparatorluk'un dağılması- nin önleneceğini savunmaktaydılar. Buna göre Yeni Osmanlılar, aşağıdakilerden hangisi- ni amaçlamışlardır? A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesini B) Mecelle'nin yürürlüğe konulmasını C) Sened-i İttifak'ın geçerli kılınmasını D) Meşruti yönetime geçilmesini E) Meşveret Meclisinin toplanmasını (2020-KPSS)