Soru:

ilk Çağ'da Mezopotamya şehirlerinden olan Ninova'da Lid- yalılara ait paraların bulunması Anadolu'da Kayseri Kültepe'de Asurlula

ilk Çağ'da
Mezopotamya şehirlerinden olan Ninova'da Lid-
yalılara ait paraların bulunması
Anadolu'da Kayseri Kültepe'de Asurlulara ait çivi
yazısı ile yazılmış kil tabletlerin bulunması
durumlarına bakılarak, aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz
Merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlendiğine
B) Yönetim örgütlerinin kurulduğuna
cytoplumlar arası etkileşimin yaşandığınal
Uluslararası ticaret yapıldığına
Di
Anadolu'da tarihi devirlerin başladığına

ilk Çağ'da Mezopotamya şehirlerinden olan Ninova'da Lid- yalılara ait paraların bulunması Anadolu'da Kayseri Kültepe'de Asurlulara ait çivi yazısı ile yazılmış kil tabletlerin bulunması durumlarına bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz Merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlendiğine B) Yönetim örgütlerinin kurulduğuna cytoplumlar arası etkileşimin yaşandığınal Uluslararası ticaret yapıldığına Di Anadolu'da tarihi devirlerin başladığına