Soru:

ilk Türk - İslam Devletleri - III TEST-18 4. ilk Türk-İslam devletlerinde edebiyat dilinin Farsça, bilim dilinin de Arapça olmas

ilk Türk - İslam Devletleri - III
TEST-18
4.
ilk Türk-İslam devletlerinde edebiyat dilinin Farsça,
bilim dilinin de Arapça olması Türk dilinin gelişmesini
önlemiştir.
Bu durum aşağıdaki Türk-İslam devletlerinin hangisi
için geçerli değildir
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular
D) Harzemşahlar
E) Anadolu Selçukluları

ilk Türk - İslam Devletleri - III TEST-18 4. ilk Türk-İslam devletlerinde edebiyat dilinin Farsça, bilim dilinin de Arapça olması Türk dilinin gelişmesini önlemiştir. Bu durum aşağıdaki Türk-İslam devletlerinin hangisi için geçerli değildir A) Karahanlılar B) Gazneliler C) Büyük Selçuklular D) Harzemşahlar E) Anadolu Selçukluları