Soru:

İlkel insandan günümüze toplumsal yaşamın bazı kurallar aracılığıyla düzenlendiği bilinmektedir. İnsanlar arasındaki gündelik ya

İlkel insandan günümüze toplumsal yaşamın bazı kurallar
aracılığıyla düzenlendiği bilinmektedir. İnsanlar arasındaki
gündelik ya da iş yaşamına ait ilişkiler sözlü hukuk kural-
larıyla yeniden şekillenir. Utanma, hatırını bilme, söylediği
lafın ardında dur

İlkel insandan günümüze toplumsal yaşamın bazı kurallar aracılığıyla düzenlendiği bilinmektedir. İnsanlar arasındaki gündelik ya da iş yaşamına ait ilişkiler sözlü hukuk kural- larıyla yeniden şekillenir. Utanma, hatırını bilme, söylediği lafın ardında durma mantığı toplumsal ilişkiler bağlamında kişinin bir başkasına karşı davranışlarını düzenlemesini sağlar. Bir kişinin gücenebileceğini düşündüren söz ya da davranışlar bu kurallar çerçevesinde düzenlenir. Bu felsefeyi yansıtan pek çok atasözü örneğini sıralamak mümkündür: ———- S Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerin- den hangisi getirilemez? A) Misafire "kalk git." demezler, atının yemini keserler. B Gel otur demek var, geç otur demek var. C) Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. DÇağrıldığın yere git ar eyleme, çağrılmadığın yere gidip dar eyleme. E) Malin iyisi gözünden, insanın iyisi sözünden belli olur. R M

Soru Çözümünü Göster