Soru:

in 3. ik n Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Karesioğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Osmanlılara katıl- mış, Gelib

in
3.
ik
n
Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Karesioğulları,
Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Osmanlılara katıl-
mış, Gelibolu'da tersane kurulmuş ve Hamitoğullar
topraklarının bir bölümüde satın alınmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkili olduğu savunulamaz?
A) Osmanlı denizciliğinin gelişmesinde
B) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasında
C) Güçlü bir donanmaya sahip olunmasında
D) Gaza ve cihat politikalarının Anadolu'da etkisini
artırmasında
E) Osmanlı'nın Anadolu'da siyasi bir otorite olma-
sinda

in 3. ik n Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Karesioğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Osmanlılara katıl- mış, Gelibolu'da tersane kurulmuş ve Hamitoğullar topraklarının bir bölümüde satın alınmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? A) Osmanlı denizciliğinin gelişmesinde B) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasında C) Güçlü bir donanmaya sahip olunmasında D) Gaza ve cihat politikalarının Anadolu'da etkisini artırmasında E) Osmanlı'nın Anadolu'da siyasi bir otorite olma- sinda