Soru:

in V- e e fi 4. Sultan Abdülmecid, 1839'da Gülhane Parkı'nda ilan edi- len Tanzimat Fermanı ile "... tüm tebaanin kanun önünde e

in
V-
e
e
fi
4. Sultan Abdülmecid, 1839'da Gülhane Parkı'nda ilan edi-
len Tanzimat Fermanı ile "... tüm tebaanin kanun önünde
eşit olacağını, can, mal ve namus güvenliğinin devlet ta-
rafından sağlanacağını" açıklamış ve bu kararlara uyaca-
ğına dair ant içmiştir.
Padişahın bu tutumu doğrultusunda aşağıdakilerden
hangisinin ortaya çıkması beklenemez?
A) Yönetim alanında islahatların yapılması
B) Batılılaşma hareketlerinin hız kazanması
c) Insan hakları alanında gelişmelerin yaşanması
D) Ayanların hukuksal varlığının kabul edilmesi
E) Demokratikleşme çabalarnin artması
S

in V- e e fi 4. Sultan Abdülmecid, 1839'da Gülhane Parkı'nda ilan edi- len Tanzimat Fermanı ile "... tüm tebaanin kanun önünde eşit olacağını, can, mal ve namus güvenliğinin devlet ta- rafından sağlanacağını" açıklamış ve bu kararlara uyaca- ğına dair ant içmiştir. Padişahın bu tutumu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenemez? A) Yönetim alanında islahatların yapılması B) Batılılaşma hareketlerinin hız kazanması c) Insan hakları alanında gelişmelerin yaşanması D) Ayanların hukuksal varlığının kabul edilmesi E) Demokratikleşme çabalarnin artması S