Soru:

Ingiltere Kralı Yurtsuz John Ile Ingiliz asllleri arasında 1215'te yapılan karşılıklı bir sözleşmedir. Bu sözleşme lle Inglltere

Ingiltere Kralı Yurtsuz John Ile Ingiliz asllleri
arasında 1215'te yapılan karşılıklı bir
sözleşmedir. Bu sözleşme lle Inglltere'de kralın
yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır.
Verllen bllgller aşağıdakllerden hangisi lle
Wşkilendirilebilir?
VE
A) Milano Fermani
B) Nant Fermani
C) Magna Carta
lamin
D) Ogsburg Antlaşması
9
E) Vestfalya Antlaşması

Ingiltere Kralı Yurtsuz John Ile Ingiliz asllleri arasında 1215'te yapılan karşılıklı bir sözleşmedir. Bu sözleşme lle Inglltere'de kralın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır. Verllen bllgller aşağıdakllerden hangisi lle Wşkilendirilebilir? VE A) Milano Fermani B) Nant Fermani C) Magna Carta lamin D) Ogsburg Antlaşması 9 E) Vestfalya Antlaşması