Soru:

Islam Devleti'nde ilk dönemlerde Müslümanların neredey- se hepsi Araplardan oluşurken, Emeviler ve Abbasiler dö- neminde Arap ol

Islam Devleti'nde ilk dönemlerde Müslümanların neredey-
se hepsi Araplardan oluşurken, Emeviler ve Abbasiler dö-
neminde Arap olmayan Müslümanların sayısı Arap Müslü-
manların sayısını geçmiştir.
Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt gös-
terilemez?
A) Islamiyet'i kabul eden bazı toplumların Araplaştığına
B) Yapılan fetih hareketlerinin başarıya ulaştığına
C) Islamiyet'in farklı uluslar arasında yayıldığına
D) Islam Devleti sınırlarının genişlediğine
E) Islamiyet'in Arap Yarimadası dışına yayıldığına

Islam Devleti'nde ilk dönemlerde Müslümanların neredey- se hepsi Araplardan oluşurken, Emeviler ve Abbasiler dö- neminde Arap olmayan Müslümanların sayısı Arap Müslü- manların sayısını geçmiştir. Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt gös- terilemez? A) Islamiyet'i kabul eden bazı toplumların Araplaştığına B) Yapılan fetih hareketlerinin başarıya ulaştığına C) Islamiyet'in farklı uluslar arasında yayıldığına D) Islam Devleti sınırlarının genişlediğine E) Islamiyet'in Arap Yarimadası dışına yayıldığına