Soru:

İslamiyet öncesinde Türklerde katı bir monarşi anlayışının olmadığına; 1. hükümdarın töre kurallarına uyması, 11. kurultayda dev

İslamiyet öncesinde Türklerde katı bir monarşi
anlayışının olmadığına;
1. hükümdarın töre kurallarına uyması,
11. kurultayda devlet işlerinin görüşülmesi,
III. din adamlarının devlet yönetimine karışmaması
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebi-
lir?
A) Yalnız B) Yalnız Il C) I ve II
D) Il ve III E) I, II ve III

İslamiyet öncesinde Türklerde katı bir monarşi anlayışının olmadığına; 1. hükümdarın töre kurallarına uyması, 11. kurultayda devlet işlerinin görüşülmesi, III. din adamlarının devlet yönetimine karışmaması durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebi- lir? A) Yalnız B) Yalnız Il C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III