Soru:

Jik 3 1B 1 TYT/ SOSYAL BİLİMLER 7. - 5. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinde; SSCB ile ilişkilerin geliştirilmek istenmesi,

Jik
3 1B
1
TYT/ SOSYAL BİLİMLER
7.
-
5. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinde;
SSCB ile ilişkilerin geliştirilmek istenmesi,
toplumun demokratik düzene geçme konusundaki
talepleri,
III. halkın, tek parti yönetimiyle mecliste yeterince tem-
sil edilememesi
II.
A) Yalnız!
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
B) Yalnız III C) I ve II
D) Il ve IH
E) I, II ve III

Jik 3 1B 1 TYT/ SOSYAL BİLİMLER 7. - 5. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinde; SSCB ile ilişkilerin geliştirilmek istenmesi, toplumun demokratik düzene geçme konusundaki talepleri, III. halkın, tek parti yönetimiyle mecliste yeterince tem- sil edilememesi II. A) Yalnız! durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? B) Yalnız III C) I ve II D) Il ve IH E) I, II ve III