Soru:

k kesin nin emez? Ü mi 9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kavram yanılgısı vardır? A) Aforoz: Katolik bir bireyin Hristiyanlı

k
kesin
nin
emez?
Ü
mi
9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kavram
yanılgısı vardır?
A) Aforoz: Katolik bir bireyin Hristiyanlıktan men
edilmesi.
B) Vaftiz: Kilisede dinsel bir törenle nikah kıyılması.
LIN
C) Enterdi: Bir yaşam alanında Hristiyanlığa ait

k kesin nin emez? Ü mi 9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kavram yanılgısı vardır? A) Aforoz: Katolik bir bireyin Hristiyanlıktan men edilmesi. B) Vaftiz: Kilisede dinsel bir törenle nikah kıyılması. LIN C) Enterdi: Bir yaşam alanında Hristiyanlığa ait etkinliklerin durdurulması. D) Katolik: Din adamları tarafından günahların ini bağışlanması için satılan arınma belgesi. E) Engizisyon: Katolik kilisesinin haklarını koruyan mahkemeler. E) Büyük İskender'in Doğu Seferi 13. Ingiltere'de kral ile senyörler arasing Magna Charta'ya göre, kral halkın alamayacak ve asker toplayamaya 47 Bu durum, aşağıdaki yargılarda olamaz? A) Teokratik yönetimin, yerini B) Kralın yetkilerinin sınırland C) Demokratik yönetim doğ D) Siyasi alanda değişimin E) Keyfi uygulamaların sc Doğru

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap