Soru:

Kafa Dengi 13 5. İslam Devleti'nin; Arap, Fars, İbrani, Kıpti. Berberi ve Türk gibi sosyal unsurlardan oluşmasının aşağıdakilerd

Kafa Dengi
13
5. İslam Devleti'nin; Arap, Fars, İbrani, Kıpti. Berberi
ve Türk gibi sosyal unsurlardan oluşmasının
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
savunulabilir2
Etnik milliyetçiliğe bağlı olarak İslam Devleti'nin
parçalanmasına
B) Din merkezli iç savaşların yaşanmasına
C) Arap kültürünün etkinliğini kaybetmesine
D) Sentez bir kültürün oluşmasına
E) Ülkede otorite kurabilmek için demokrasiye dayalı
yönetime geçilmesine
Diğer sayfaya geçiniz.

Kafa Dengi 13 5. İslam Devleti'nin; Arap, Fars, İbrani, Kıpti. Berberi ve Türk gibi sosyal unsurlardan oluşmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir2 Etnik milliyetçiliğe bağlı olarak İslam Devleti'nin parçalanmasına B) Din merkezli iç savaşların yaşanmasına C) Arap kültürünün etkinliğini kaybetmesine D) Sentez bir kültürün oluşmasına E) Ülkede otorite kurabilmek için demokrasiye dayalı yönetime geçilmesine Diğer sayfaya geçiniz.