Soru:

Kalan süre 0:04:25 28 Mayıs 1927'de yürürlüğe giren Teşvik-i Sanayi Kanunu ile aşağıdakilerin hangisi sağlanmaya çalışılmıştır?

Kalan süre 0:04:25
28 Mayıs 1927'de yürürlüğe giren Teşvik-i Sanayi Kanunu ile aşağıdakilerin hangisi sağlanmaya çalışılmıştır?
a.
Gümrük duvarlarını yükseltmek
O b. Sanayicinin yatırım yapabilmesi için, ham madde ile makine ve teçhizat alımlarında gümrük muafiyetleri getirmek
OC. İthalat ve ihracatta liberal bir politika takip etmek
O d. Devletçilik uygulamalarını başlatmak
Sonrali sayfa

Kalan süre 0:04:25 28 Mayıs 1927'de yürürlüğe giren Teşvik-i Sanayi Kanunu ile aşağıdakilerin hangisi sağlanmaya çalışılmıştır? a. Gümrük duvarlarını yükseltmek O b. Sanayicinin yatırım yapabilmesi için, ham madde ile makine ve teçhizat alımlarında gümrük muafiyetleri getirmek OC. İthalat ve ihracatta liberal bir politika takip etmek O d. Devletçilik uygulamalarını başlatmak Sonrali sayfa