Soru:

Karbon (C) ve hidrojen (H) elementlerinden oluşan CnH2n genel formülündeki bir bileşiğin 0,2 molü tama- men yakıldığında 0,4 mol

Karbon (C) ve hidrojen (H) elementlerinden oluşan
CnH2n genel formülündeki bir bileşiğin 0,2 molü tama-
men yakıldığında 0,4 mol CO2 gazı oluşmaktadır
Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yan-
lıştır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)
-
A) F

Karbon (C) ve hidrojen (H) elementlerinden oluşan CnH2n genel formülündeki bir bileşiğin 0,2 molü tama- men yakıldığında 0,4 mol CO2 gazı oluşmaktadır Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yan- lıştır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol) - A) Formüldeki n değeri 2 dir. B) Oluşan suyun kütlesi 14,4 gramdır. C) Tepkimede 0,6 mol O2 gazı harcanmıştır. D) Yakılan bileşik 5,6 gramdır. E) Tepkimede mol sayısı korunmuştur.

Soru Çözümünü Göster