Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyanın Temel Kanunları Soruları

3. 4 gram XO ve yeterince HNO3;
XO + 2HNO3-
X(NO3)2 + H₂O
denklemine göre tepkimeye girerek 14,8 gram
X(NO3)2 oluşturuyor.
Buna göre;
1. X in mol kütlesi 24 g/mol dür.
II. Tepkime sonucu oluşan H₂O 3,6 gramdır.
III. XO molekülü kütlece %40 X içerir.
yargılarından hangileri yanlıştır? (: 1, O: 16, N: 14)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6
69
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
3. 4 gram XO ve yeterince HNO3; XO + 2HNO3- X(NO3)2 + H₂O denklemine göre tepkimeye girerek 14,8 gram X(NO3)2 oluşturuyor. Buna göre; 1. X in mol kütlesi 24 g/mol dür. II. Tepkime sonucu oluşan H₂O 3,6 gramdır. III. XO molekülü kütlece %40 X içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? (: 1, O: 16, N: 14) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I, II ve III 6 69
1.
Al(k) + O₂(g) →→→ Al₂O3(k)
2
denklemine göre, NK da 6,72 L O₂ gazının uygun
koşullarda yeterince Al ile tepkimesinden kaç
gram Al₂O3 katısı elde edilir?
(A/: 27, O: 16, tepkime denkleştirilmemiştir.)
A) 5,1
B) 10,2 C) 20,4 D) 40,8 E) 81,6
4
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
1. Al(k) + O₂(g) →→→ Al₂O3(k) 2 denklemine göre, NK da 6,72 L O₂ gazının uygun koşullarda yeterince Al ile tepkimesinden kaç gram Al₂O3 katısı elde edilir? (A/: 27, O: 16, tepkime denkleştirilmemiştir.) A) 5,1 B) 10,2 C) 20,4 D) 40,8 E) 81,6 4
SORU 16
NaOH(suda) + HCl(suda)
NaCl(suda) + H₂O(sivi)
Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M
NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520
kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/mol'dür?
A) -52
B)-26
C) -13
D) +13 E) +26
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
SORU 16 NaOH(suda) + HCl(suda) NaCl(suda) + H₂O(sivi) Denklemine göre nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. 0,1 M NaOH çözeltisinin 400 ml'si yeterince HCI ile nötrleşirken 520 kalorilik ısı açığa çıktığına göre, nötrleşme ısısı kaç kkal/mol'dür? A) -52 B)-26 C) -13 D) +13 E) +26
10.
Metal
K
Mg
Al
Fe
Cu
Sınıfı
Alkali
Toprak alkali
Amfoter
Az aktif
Yarı soy
A) Yalnız K
MADE BY
VEDST
Per
Bileşiklerinde alabileceği
yükseltgenme basamagi
D) K ve Cu
+2
Bir metalin 1 molünün yeterince HCI çözeltisi ile
tepkimeye girmesi 150 saniye sürmektedir.
B) Mg ve Fe
43
Tepkimede açığa çıkan H₂ gazının NK'daki oluşma hiz
8,96 L/dk olduğuna göre, bu metal yukarıda bazı
özellikleri verilen metallerden hangileri olabilir?
+2 ve +3
+1 ve +2
C) Al ve Fe
E) Mg, Fe ve Cu
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
10. Metal K Mg Al Fe Cu Sınıfı Alkali Toprak alkali Amfoter Az aktif Yarı soy A) Yalnız K MADE BY VEDST Per Bileşiklerinde alabileceği yükseltgenme basamagi D) K ve Cu +2 Bir metalin 1 molünün yeterince HCI çözeltisi ile tepkimeye girmesi 150 saniye sürmektedir. B) Mg ve Fe 43 Tepkimede açığa çıkan H₂ gazının NK'daki oluşma hiz 8,96 L/dk olduğuna göre, bu metal yukarıda bazı özellikleri verilen metallerden hangileri olabilir? +2 ve +3 +1 ve +2 C) Al ve Fe E) Mg, Fe ve Cu
lan-
A
Metal
HNO parçası
12. Asitler ile tepkime veren bir metal parçası, içinde eşit miktarda nitrik asit (HNO) bulunan beharre
beraber bir terazi üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
HNO
Motal
HNO parçası
A
Daha sonra metal parçası, beherlerden birinin içerisine atılmıştır. Eşit kollu terazinin görünümü aşağı-
da gösterildiği gibi değişmiştir.
Buna göre, yapılan bu deneyle,
her zaman
I. Kimyasal tepkimelerde kütle korunmayabilir.
II. Kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı gözlemlenebilir.
III. Kimyasal tepkimelerde renk değişimi gözlemlenebilir.
yargılarından hangileri doğrulanabilir?
A) I ve Ir
B) Lve l
Il ve Ill
A
HNO
D) I, II ve III
florida sembolize edilmiştir. Bu ele-
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
lan- A Metal HNO parçası 12. Asitler ile tepkime veren bir metal parçası, içinde eşit miktarda nitrik asit (HNO) bulunan beharre beraber bir terazi üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. HNO Motal HNO parçası A Daha sonra metal parçası, beherlerden birinin içerisine atılmıştır. Eşit kollu terazinin görünümü aşağı- da gösterildiği gibi değişmiştir. Buna göre, yapılan bu deneyle, her zaman I. Kimyasal tepkimelerde kütle korunmayabilir. II. Kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı gözlemlenebilir. III. Kimyasal tepkimelerde renk değişimi gözlemlenebilir. yargılarından hangileri doğrulanabilir? A) I ve Ir B) Lve l Il ve Ill A HNO D) I, II ve III florida sembolize edilmiştir. Bu ele-
r.
T.
8.
Mol kütlesi, maddelerin bir molünün kütlesidir. Bileşiklerin
mol kütlesi hesaplanırken, bileşiğin yapısında yer alan
elementlerin mol sayıları ile atom kütleleri ayrı ayrı çarpılıp
toplanır. Orneğin atom kütleleri sırasıyla 12 g, 1 g ve 16 g
kütlesi:
olan C, H ve O elementlerinden oluşan C₂H₂O bileşiğinin mol
sonucunda, "1 mol C₂H₂O bileşiği 46 gramdır" ifadesine ulaşılır.
(12.2) + (6.1) + (16.1) = 46 g şeklinde hesaplanır. Bu işlem
0,1 mol
Na₂O
a
0,4 mol
MgO
b
Buna göre yukarıda verilen a ve b kaplarında eşit
kütlelerde madde bulunmasını isteyen Ömer,
1. a kabina 0,1 mol Fe₂O, ile 0,3 mol H₂O, b kabina 0,2 mol
NaCl eklemelidir.
D) I ve Il
DIM
II. a kabina 0,3 mol H₂O ile 0,2 mol NaCl, b kabina 0,1 mol
Fe,O, eklemelidir.
III. a kabina 0,2 mol Fe,O,, b kabina 0,1 mol H₂O ile 0,3 mol
NaCl eklemelidir.
işlemlerinden hangilerini ayrı ayrı yapabilir?
(H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Na:23 g/mol, Mg 24 g/mol,
CI:35 g/mol, Fe:56 g/mol)
A) Yalnız i
B) Yalnız II
E) Il ve Ill
C) Yalnız III
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
r. T. 8. Mol kütlesi, maddelerin bir molünün kütlesidir. Bileşiklerin mol kütlesi hesaplanırken, bileşiğin yapısında yer alan elementlerin mol sayıları ile atom kütleleri ayrı ayrı çarpılıp toplanır. Orneğin atom kütleleri sırasıyla 12 g, 1 g ve 16 g kütlesi: olan C, H ve O elementlerinden oluşan C₂H₂O bileşiğinin mol sonucunda, "1 mol C₂H₂O bileşiği 46 gramdır" ifadesine ulaşılır. (12.2) + (6.1) + (16.1) = 46 g şeklinde hesaplanır. Bu işlem 0,1 mol Na₂O a 0,4 mol MgO b Buna göre yukarıda verilen a ve b kaplarında eşit kütlelerde madde bulunmasını isteyen Ömer, 1. a kabina 0,1 mol Fe₂O, ile 0,3 mol H₂O, b kabina 0,2 mol NaCl eklemelidir. D) I ve Il DIM II. a kabina 0,3 mol H₂O ile 0,2 mol NaCl, b kabina 0,1 mol Fe,O, eklemelidir. III. a kabina 0,2 mol Fe,O,, b kabina 0,1 mol H₂O ile 0,3 mol NaCl eklemelidir. işlemlerinden hangilerini ayrı ayrı yapabilir? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Na:23 g/mol, Mg 24 g/mol, CI:35 g/mol, Fe:56 g/mol) A) Yalnız i B) Yalnız II E) Il ve Ill C) Yalnız III
9.
16
16
24
Fo
CH4(g)
10
CH4 gazının bulunduğu yukarıdaki kaba M musluğu yardı-
mıyla X gazı gönderilince karışımın toplam kütlesi 2 katına
çıkarken toplam sayısı da 5 katına çıkmıştır.
molekul
Buna göre bu X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, He = 4 g/mol)
C) NH3(g)
B) He(g)
A) H₂(g)
D) C₂ H₂(g)
Kimya FKB
E) C₂H4(g)
94
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
9. 16 16 24 Fo CH4(g) 10 CH4 gazının bulunduğu yukarıdaki kaba M musluğu yardı- mıyla X gazı gönderilince karışımın toplam kütlesi 2 katına çıkarken toplam sayısı da 5 katına çıkmıştır. molekul Buna göre bu X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, He = 4 g/mol) C) NH3(g) B) He(g) A) H₂(g) D) C₂ H₂(g) Kimya FKB E) C₂H4(g) 94
3
ÖRNEK 16
XY3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı
my
Buna göre yeterince Y kullanılarak 60 gram bileşik
oluşturmak için 25 gram X maddesinin yüzde kaçı
kullanılmalıdır?
4
qur
ronar
z
X+YxY3
340
↓
30gr logr
mx 2
3
'tür.
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
3 ÖRNEK 16 XY3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı my Buna göre yeterince Y kullanılarak 60 gram bileşik oluşturmak için 25 gram X maddesinin yüzde kaçı kullanılmalıdır? 4 qur ronar z X+YxY3 340 ↓ 30gr logr mx 2 3 'tür.
8.
2,80
28
=011
Bir gaz karışımında; 2,80 g N2 gazi ve 2,55 g A
gazı bulunmaktadır.
Karışımdaki N, gazının mol kesri (0,40 oldu-
ğuna göre, A gazının mol kütlesi kaçtır?
(N = 14 g/mol)
A) 10
B) 17
C) 20
D) 34
7t by 1140
E) 40
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
8. 2,80 28 =011 Bir gaz karışımında; 2,80 g N2 gazi ve 2,55 g A gazı bulunmaktadır. Karışımdaki N, gazının mol kesri (0,40 oldu- ğuna göre, A gazının mol kütlesi kaçtır? (N = 14 g/mol) A) 10 B) 17 C) 20 D) 34 7t by 1140 E) 40
3. Alüminyum sülfür (Al,S,) bileşiğini oluşturmak için 18
gram Al, 48 gram S tam verimle tepkimeye girdiğinde
hangi elementten kaç gram artar? (Al: 27, S: 32)
A) 9 gram Al
B) 16 gram S
C) 32 gram Al
201
D) 32 gram S
E) 8 gram S
2A1+ 35-1 AI2S3
810 amashid abelid nhelli
AYDIN YA
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
3. Alüminyum sülfür (Al,S,) bileşiğini oluşturmak için 18 gram Al, 48 gram S tam verimle tepkimeye girdiğinde hangi elementten kaç gram artar? (Al: 27, S: 32) A) 9 gram Al B) 16 gram S C) 32 gram Al 201 D) 32 gram S E) 8 gram S 2A1+ 35-1 AI2S3 810 amashid abelid nhelli AYDIN YA
4NH3(g) +502(g) → 4NO(g) + 6H₂O(s)
tepkimesine göre,
I. 17 g NH3 tepkimeye girerse 1 mol NO oluşur.
Imel
II. 6,02 × 1023 tane molekula tepkimeye girerse
0,8 mol NH3 harçanır.
III. 36 g su elde etmek için 2 mol NH3 gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H = 1g/mol, N = 14 g/mol. O = 16 g/mol, NA = 6,02 × 1023)
A) Yalnız 1
B) Yalnız III
C) Ivell
D) II ve III
EX I DA ⠀#
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
4NH3(g) +502(g) → 4NO(g) + 6H₂O(s) tepkimesine göre, I. 17 g NH3 tepkimeye girerse 1 mol NO oluşur. Imel II. 6,02 × 1023 tane molekula tepkimeye girerse 0,8 mol NH3 harçanır. III. 36 g su elde etmek için 2 mol NH3 gerekir. yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1g/mol, N = 14 g/mol. O = 16 g/mol, NA = 6,02 × 1023) A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) Ivell D) II ve III EX I DA ⠀#
C) I ve III
eren
|||
30
D)
E)
7
12. X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin içerdiği
X ve Y kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bileşik
I.
11.
3
X kütlesi (g)
4
D) X₂Y8
Y kütlesi (g)
1
1. bileşiğin kimyasal formülü X₂Y olduğuna göre,
II. bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) XY4
B) X₂Y5
E) X₂Y3
C) X₂Y4
Diğer sayfaya geçiniz
B)
C
C
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
C) I ve III eren ||| 30 D) E) 7 12. X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin içerdiği X ve Y kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bileşik I. 11. 3 X kütlesi (g) 4 D) X₂Y8 Y kütlesi (g) 1 1. bileşiğin kimyasal formülü X₂Y olduğuna göre, II. bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) XY4 B) X₂Y5 E) X₂Y3 C) X₂Y4 Diğer sayfaya geçiniz B) C C
S
A
R
M
11. 1. tepkime: 2HF
3(k)
X(g) + F
(g)
2. tepkime: 2KCIO
Yukarıdaki tepkimelerle ilgili;
1.
X gazı yanıcıdır.
II. Y gazı yakıcıdır.
2(g)
2KCI(k)+3Y
D) II ve III
III. X ile Y gazlarının kimyasal tepkimesi sonucu de
şan madde hem yanıcı hem de yakıcıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
(g)
C) I ve Ill
E) I, II ve III
2. Al₂(SO4)3(suda)
+ NaOH,
(suda)
Denklemi verilen tepkime
lamalardan hangisi yanlış
A) Kimyasal bir değişim g
B) Çökelme tepkimesidir.
C) Çözelti içerisindeki iyc
D) Oluşan çözelti elektro
E) Tepkime en küçük ta
NaOH katsayısı 6 olu
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
S A R M 11. 1. tepkime: 2HF 3(k) X(g) + F (g) 2. tepkime: 2KCIO Yukarıdaki tepkimelerle ilgili; 1. X gazı yanıcıdır. II. Y gazı yakıcıdır. 2(g) 2KCI(k)+3Y D) II ve III III. X ile Y gazlarının kimyasal tepkimesi sonucu de şan madde hem yanıcı hem de yakıcıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II (g) C) I ve Ill E) I, II ve III 2. Al₂(SO4)3(suda) + NaOH, (suda) Denklemi verilen tepkime lamalardan hangisi yanlış A) Kimyasal bir değişim g B) Çökelme tepkimesidir. C) Çözelti içerisindeki iyc D) Oluşan çözelti elektro E) Tepkime en küçük ta NaOH katsayısı 6 olu
Fen
13. A gazı bulunan kapalı ve sabit hacimli kaba, vana açılıp ara
ara O₂ gazı gönderilerek aralarında bileşik oluşturacak kim-
yasal tepkime deneyi gerçekleştirilmektedir.
24
A (g)
0₂ (g)
Aralarında oluşan AO2 bileşiğine ait kütle değişim grafiği
aşağıdaki gibi çizilmektedir.
AO, kütlesi (g)
10
12
D) I ve III
Eklenen
O₂ kütlesi (g)
Buna göre,
I. Kaptaki A tükenmiştir.
II. 2 gram O₂ fazla eklenmiştir.
III. Oluşan bileşikte 12 gram A kullanılmıştır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
Fen 13. A gazı bulunan kapalı ve sabit hacimli kaba, vana açılıp ara ara O₂ gazı gönderilerek aralarında bileşik oluşturacak kim- yasal tepkime deneyi gerçekleştirilmektedir. 24 A (g) 0₂ (g) Aralarında oluşan AO2 bileşiğine ait kütle değişim grafiği aşağıdaki gibi çizilmektedir. AO, kütlesi (g) 10 12 D) I ve III Eklenen O₂ kütlesi (g) Buna göre, I. Kaptaki A tükenmiştir. II. 2 gram O₂ fazla eklenmiştir. III. Oluşan bileşikte 12 gram A kullanılmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III
Eis
Antan
MURCY
11. XY3 bileşiğinin kütlece % 40 IX elementidir.
Buna göre 6m gram X ile 3m gram Y nin tepkime-
sinden elde edilen XY3 en fazla kaç gramdır?
A) 9m
X=4
1₁=2
*
2
B) 7m
C) 6m
=10
D) 5m
E) 4m
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
Eis Antan MURCY 11. XY3 bileşiğinin kütlece % 40 IX elementidir. Buna göre 6m gram X ile 3m gram Y nin tepkime- sinden elde edilen XY3 en fazla kaç gramdır? A) 9m X=4 1₁=2 * 2 B) 7m C) 6m =10 D) 5m E) 4m
8.
Eşit kütlelerde alınan Ca ve S elementlerinin tam ve-
rimli tepkimesinde CaS bileşiği oluşuyor.
Bu tepkimede S nin kütlece % 20 si artıyor.
Buna göre Cas bileşiğinde elementlerin kütlece
birleşme oranı
Deney
B)
1
2
44
4
A) Yalnız I
mca kaçtır?
ms
İki farklı deneyde X ve Y elementlerinden XY bileşiği
elde ediliyor. Tepkimeye giren maddelerden birinin
tükendiği bu tepkimelerde alınan X ve Y kütleleri ile
oluşan XY kütleleri tabloda verilmiştir.
X kütlesi
(g)
6
6
14
D) II ve III
D)=1/5
10
Bu bilgilere göre,
mx
1. XY nin kütlece birleşme oranı
my
2
II. 1. deneyde Y nin tamamı tükenmiştir. X
III. 2. deneyde X ten bir miktar artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Y kütlesi XY kütlesi
(g)
(g)
2
5
E) ²/12
B) I ve II
10
2|5
dir.
E) I, II ve III
eis
Yayınlan
C) I ve III
24
16
11. XY
BL
si
A
X=4
V₁=2
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
8. Eşit kütlelerde alınan Ca ve S elementlerinin tam ve- rimli tepkimesinde CaS bileşiği oluşuyor. Bu tepkimede S nin kütlece % 20 si artıyor. Buna göre Cas bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı Deney B) 1 2 44 4 A) Yalnız I mca kaçtır? ms İki farklı deneyde X ve Y elementlerinden XY bileşiği elde ediliyor. Tepkimeye giren maddelerden birinin tükendiği bu tepkimelerde alınan X ve Y kütleleri ile oluşan XY kütleleri tabloda verilmiştir. X kütlesi (g) 6 6 14 D) II ve III D)=1/5 10 Bu bilgilere göre, mx 1. XY nin kütlece birleşme oranı my 2 II. 1. deneyde Y nin tamamı tükenmiştir. X III. 2. deneyde X ten bir miktar artmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? Y kütlesi XY kütlesi (g) (g) 2 5 E) ²/12 B) I ve II 10 2|5 dir. E) I, II ve III eis Yayınlan C) I ve III 24 16 11. XY BL si A X=4 V₁=2